Tytułowy "Kowal", jak w przysłowiu "Każdy jest kowalem swego losu", ma za zadanie pracować nad samym sobą, samemu się wykreować: " Bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę. Serce hartowne, mężne, serce dumne, silne". Używając metafory " masę kruszców drogocennych" autor wyraża uczucie, osobowość, charakter, serce i pracę nad sobą. Dzięki nim człowiek posiada nieograniczone możliwości, których wykorzystanie zależy tylko i wyłącznie od jego własnej woli. Dzięki szerokim perspektywom możemy kreować własną postawę, lub nic nie robić, nie wykorzystując możliwości jakimi zostaliśmy obdarzeni. Kształcenie siebie porównuje do ciężkiej i mozolnej pracy kowala. Praca ta jednak sprawia mu wiele radości i obdarza go dumą, gdyż powstanie człowiek mądry, silny z...