1. Stanowiska dyrektorskie:

dyrektor hotelu- Zatwierdza i podpisuje wszelkie postanowienia, zarządzenia, polecenia, regulaminy oraz pisma dotyczące spraw osobowych pracowników, koordynuje pracę hotelu, określa kierunki polityki handlowej swojego hotelu, kieruje polityką kadrową hotelu, monitoruje pracę poszczególnych działów, ustala organizację wewnętrzną hotelu i określa zasady współpracy poszczególnych działów, rozpatruje skargi pracowników.

zastępca dyrektora hotelu ds. Hotelowych- kieruje, kontroluje i koordynuje działalnością pionu hotelowego. Realizuje kierunki polityki handlowej hotelu, nadzoruje prawidłową postawę moralną i etyczną pracowników recepcji

zastępca dyrektora hotelu ds. Gastronomii-kieruje całokształtem działalności gastronomicznej w hotelu. Do niego należy całość zagadnień związanych z działalnością pionu gastronomicznego.

zastępca dyrektora hotelu ds. Marketingu- nadzór nad realizacją działań marketingowych i różnych form reklamy. Organizuje, kieruje i kontroluje prace z zakresu marketingu, reklamy i public relations. Odpowiada też za współpracę z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych hotelu.

2. Stanowiska kierownicze:

kierownik ds. Marketingu

manager hotelu

manager ds. Sprzedaży

kierownik działu służby pięter

kierownik zmiany w dziale bankietów

kierownik Front Office Manager (kierownik recepcji)

kierownik zmiany recepcji

kierownik zmiany restauracji

kierownik działu zaplecza kuchni

kierownik działu technicznego

kierownik restauracji

kierownik supervisior

kierownik zmiany w Lobby Barze

kierownik ds. Personalnych i szkoleń

kierownik pubu

kierownik zmiany kuchni

kierownik public relations

kierownik działu uniformów

kierownik Fitness Center

kierownik pensjonatu

manager obiektu hotelowo- sportowego

koordynator ds. Pobytów grupowych

3. Stanowiska szeregowe:

recepcjonista

kelner- barman

kasjer walutowy

intendent

klucznik

parkingowy

bagażowy

szef kuchni

sommelier

kucharz

goniec

telefonistka

specjalista ds. Marketingu

reprezentant ds. Sprzedaży usług hotelowych

pokojowa

pracownik działu obsługi pięter

inspektor piętra

analityk rynku

specjalista ds. Specjalnych

specjalista ds. BHP

Controller

szef cukierni

pracownik działu rezerwacji

barman w Pubie i Lobby Barze

bagażowy

portier

osoba do prowadzenia pensjonatu

sprzedający (houseman)

pracownik zaplecza kuchni

magazynier