1. Stanowiska dyrektorskie: dyrektor hotelu- Zatwierdza i podpisuje wszelkie postanowienia, zarządzenia, polecenia, regulaminy oraz pisma dotyczące spraw osobowych pracowników, koordynuje pracę hotelu, określa kierunki polityki handlowej swojego hotelu, kieruje polityką kadrową hotelu, monitoruje pracę poszczególnych działów, ustala organizację wewnętrzną hotelu i określa zasady współpracy poszczególnych działów, rozpatruje skargi pracowników. zastępca dyrektora hotelu ds. Hotelowych- kieruje, kontroluje i koordynuje działalnością pionu hotelowego. Realizuje kierunki polityki handlowej hotelu, nadzoruje prawidłową postawę moralną i etyczną pracowników recepcji zastępca dyrektora hotelu ds. Gastronomii-kieruje całokształtem działalności gastronomicznej w hotelu. Do niego należy całość zagadnień związanych z działalnością pionu gastronomicznego. zastępca dyrektora hotelu ds. Marketingu- nadzór nad realizacją działań marketingowych i różnych form reklamy. Organizuje, kieruje i kontroluje prace z zakresu marketingu, reklamy i public relations. Odpowiada też za współpracę z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych hotelu. 2. Stanowiska kierownicze: kierownik ds. Marketingu manager hotelu manager ds. Sprzedaży kierownik działu służby pięter kierownik zmiany w dziale bankietów kierownik Front Office Manager (kierownik recepcji) kierownik zmiany recepcji kierownik zmiany restauracji kierownik działu zaplecza kuchni kierownik działu technicznego kierownik restauracji kierownik supervisior...