Tao (Dao) jest to podstawowe pojęcie filozofii chińskiej, fundament taoizmu, ale używane również przez inne kierunki m.in. konfucjanizm. W zależności od autora i szkoły terminowi Dao przypisywane są bardzo różne znaczenia, od „uniwersalnej zasady kierującej wszechświatem” po „metodę postępowania [danej osoby]”. Uczeni zinterpretowali termin Tao jako drogę łączącą Niebo z Ziemią. Pierwszym dokumentem w którym zastosowano to pojęcie jest Shujing (Księga dokumentów), klasyka konfucjańska. Dao oznacza tam model zachowania, słuszną drogę, drogę Nieba. U Konfucjusza Dao opiera się na lojalności, przebaczaniu, a znaczy tyle co „nauka”, „mądrość” przekazywana drogą ustną. Dla Mencjusza Dao jest „wzorem moralnym, Drogą, którą Niebo odcisnęło w sercu człowieka”. Xunzi zaś twierdzi, iż „mędrcy mają obowiązek badać i odkrywać treści Dao, które jest poprawną miarą wszystkich rzeczy”. Czym jest Dao w Daodejing? „Coś tajemniczo powołane do życia,/ znacznie wcześniej przed ukształtowaniem się Nieba i Ziemi./ Jest milczące i bezkształtne,/ nie ma sobie równych./ Jest zawsze obecne, w nieskończonym ruchu./ Od niego jak od matki, czerpie życie każda rzecz./ Nie znam jego imienia,/ dlatego nazywam je Dao./ Gdybym miał je opisać, powiedziałbym, że jest wielkie./ Wielkie znaczy rozszerza się, rozszerza się znaczy oddala się, oddala się znaczy wraca./ Tak Dao jest wielkie, Niebo jest wielkie,/ Ziemia jest wielka, również król jest wielki./ Cztery rzeczy są wielkie we wszechświecie, a król jest jedną z nich./ Król idzie za ziemią,/ Ziemia podąża za Niebem,/ Niebo podąża za Dao,/ Dao podąża za spontanicznością.” Dao jest jednością bytu (you) i niebytu (wu). „Wu” jest zasadą bierną, żeńską (yin); „You” jest zasadą czynną, męską (yang). Dao jest również Bezimienne. Może być uważane zarówno za zasadę prawdy transcendentną, jak i immanentną do rzeczywistości. W „Daodejing” możemy przeczytać: „Kto bierze cugle antycznego Dao/ będzie panował nad obecnymi rzeczami./ Poznać to, co jest początkiem,/ znaczy zrozumieć korzeń Dao”. Według Federico Avanzini można wyróżnić trzy główne aspekty Dao: • Taiyi (Najwyższa Jedność). Dao jest niepodzielone, pozbawione przeciwieństw, jest wieczną jednością. • Siła przekształcająca kosmos. Zhuangzi napisał: „Coś w najwyższym stopniu boskiego i świetlistego przekształca się poprzez sto metamorfoz w świecie. Istoty ziemskie są poddane od samego początku metamorfozom w śmierci i w życiu, w kwadracie i w kole, nie znają swego wspólnego korzenia. Ponieważ w taki właśnie sposób istoty te naturalnie...