W obecnym czasie orwellowski świat kontroli umysłu istnieje naprawdę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę ze stopnia w jakim społeczeństwo jest manipulowane i kontrolowane przez niewidzialne siły. Dużo z tego co wiemy jest zaprogramowane i wpajane w nasze mózgi we wczesnym dzieciństwie, tak, że wiele osób nawet nie pomyśli dlaczego wierzą w pewne rzeczy w które wierzą. ‘Żadne kłamstwo nie może trwać wiecznie’ powiedział egiptolog i poeta Gerald Massey. ‘Musi być trudno tym, którzy przyjęli siłę za prawdę, a nie prawdę za siłę’. Ludzi można zmuszać by uwierzyli w coś co nie jest prawdą, kiedy informacja jest ostrożnie dawkowana, prezentowana przez szanowany autorytet i nieustannie powtarzana po to, by osiągnąć oczekiwaną reakcję. Wojna psychologiczna opiera się na myleniu znaczenia słów oraz infiltracji umysłu przez przeciwstawne sobie koncepcje. ‘Nowomowa’ i ‘podwójne myślenie’ są szczególnie interesujące, kiedy rozważa się przedmiot otwierającej oczy, prowokującej myślenie i dokładnie zbadanej książki Jackie Patru ‘Jewish Persecution’ [Prześladowania żydowskie]. Nie wątpię, że znajdą się tacy, którzy określą tę ważną pracę jako antysemicką dlatego, żeby odwrócić uwagę od szczegółów, które pomogą nam w rozumowaniu. Żyd zawsze był zagadką dla siebie i dla świata, stworzoną przez przekupne i zakulisowe duchowieństwo. Będąc z urodzenia żydówką, zdawałam sobie sprawę z tej zagadki, jak również z nieprzyjaznego do nas stosunku nie-żydów, podtrzymującej błędne koło, z jedną grupą przeciwko drugiej, jako mechanizmu służącego do sprawowania kontroli nad ludźmi. To jest klasyczny przykład heglowskiej dialektyki w praktyce, kiedy stwarza się jakiś problem, kieruje się nim i otrzymuje się pożądane jego rozwiązanie. Wszystko to jest skoncentrowane wokół wzrastających wpływów talmudycznego judaizmu na cały świat, w celu skrzywdzenia zarówno żydów jak i nie-żydów. Jezus był bardzo krytyczny wobec współczesnych mu autorytetów religijnych za tworzenie prawdy o duchu materialistycznym. Żydzi pod wpływem faryzeuszy spodziewali się politycznego mesjasza, który by ich uwolnił. Nie rozumieli duchowego wymiaru królestwa bożego, który można znaleźć w sobie. W dzisiejszych czasach, pod pozorem chrześcijaństwa, ma miejsce oczekiwanie na politycznego mesjasza by ustanowił i rządził światowym, materialnym królestwem, i w ten sposób promował rząd światowy pod inną nazwą jako królestwo Boga na ziemi. Nasza prawdziwa tożsamość jest duchowa bez względu na nasz stan posiadania, naszą kulturę i religię w której wypadło nam się urodzić. Nie jesteśmy ciałem fizycznym. Jesteśmy duszą w...