W obecnym czasie orwellowski świat kontroli umysłu istnieje naprawdę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę ze stopnia w jakim społeczeństwo jest manipulowane i kontrolowane przez niewidzialne siły. Dużo z tego co wiemy jest zaprogramowane i wpajane w nasze mózgi we wczesnym dzieciństwie, tak, że wiele osób nawet nie pomyśli dlaczego wierzą w pewne rzeczy w które wierzą.

‘Żadne kłamstwo nie może trwać wiecznie’ powiedział egiptolog i poeta Gerald Massey. ‘Musi być trudno tym, którzy przyjęli siłę za prawdę, a nie prawdę za siłę’.

Ludzi można zmuszać by uwierzyli w coś co nie jest prawdą, kiedy informacja jest ostrożnie dawkowana, prezentowana przez szanowany autorytet i nieustannie powtarzana po to, by osiągnąć oczekiwaną reakcję. Wojna psychologiczna opiera się na myleniu znaczenia słów oraz infiltracji umysłu przez przeciwstawne sobie koncepcje.

‘Nowomowa’ i ‘podwójne myślenie’ są szczególnie interesujące, kiedy rozważa się przedmiot otwierającej oczy, prowokującej myślenie i dokładnie zbadanej książki Jackie Patru ‘Jewish Persecution’ [Prześladowania żydowskie].

Nie wątpię, że znajdą się tacy, którzy określą tę ważną pracę jako antysemicką dlatego, żeby odwrócić uwagę od szczegółów, które pomogą nam w rozumowaniu.

Żyd zawsze był zagadką dla siebie i dla świata, stworzoną przez przekupne i zakulisowe duchowieństwo.

Będąc z urodzenia żydówką, zdawałam sobie sprawę z tej zagadki, jak również z nieprzyjaznego do nas stosunku nie-żydów, podtrzymującej błędne koło, z jedną grupą przeciwko drugiej, jako mechanizmu służącego do sprawowania kontroli nad ludźmi.

To jest klasyczny przykład heglowskiej dialektyki w praktyce, kiedy stwarza się jakiś problem, kieruje się nim i otrzymuje się pożądane jego rozwiązanie. Wszystko to jest skoncentrowane wokół wzrastających wpływów talmudycznego judaizmu na cały świat, w celu skrzywdzenia zarówno żydów jak i nie-żydów.

Jezus był bardzo krytyczny wobec współczesnych mu autorytetów religijnych za tworzenie prawdy o duchu materialistycznym. Żydzi pod wpływem faryzeuszy spodziewali się politycznego mesjasza, który by ich uwolnił. Nie rozumieli duchowego wymiaru królestwa bożego, który można znaleźć w sobie.

W dzisiejszych czasach, pod pozorem chrześcijaństwa, ma miejsce oczekiwanie na politycznego mesjasza by ustanowił i rządził światowym, materialnym królestwem, i w ten sposób promował rząd światowy pod inną nazwą jako królestwo Boga na ziemi.

Nasza prawdziwa tożsamość jest duchowa bez względu na nasz stan posiadania, naszą kulturę i religię w której wypadło nam się urodzić. Nie jesteśmy ciałem fizycznym. Jesteśmy duszą w fizycznym ciele. A więc jesteśmy wiecznymi istotami duchowymi wewnątrz czasowego ciała fizycznego, które podlega śmierci.

Po przeczytaniu tej książki zastanów się: świadomość duchowa jest jedynym rozwiązaniem wszystkich problemów spowodowanych świadomością materialną. Kiedy człowiek wyznaje najwyższy ideał religijny – miłość do Boga – nie będzie przeżywał konfliktów.

Steven Jacobson

Twórca słuchowisk dokumentalnych ‘Kontrola umysłu w USA’ i ‘Ameryko, obudź się’.

Dedykacja: Nesta Webster była wiarygodnym i szanowanym historykiem. I to jest fakt.

* * *

Kilka lat temu zdjęłam z półki 40-stronicową książkę, która zbierała kurz przez ponad rok. Jej tytuł – ‘Niemcy i Anglia’ autorstwa Nesty Webster, która rozpoczęła proces obalania mitów drugiej wojny światowej, a przede wszystkim prawdziwej przyczyny nienawiści międzynarodowych bankierów wobec Adolfa Hitlera, którzy nienawidzili go tak bardzo, że w 1933 postanowili o tym że ‘Niemcy muszą być zniszczone’.

Na książkę trafiłam dzięki niedawno poznanej osobie w wyniku audycji w radio Sweet Liberty (Słodka wolność) prowadzonej przeze mnie przez kilka lat.

Ta mała książeczka dla mnie okazała się początkiem nowego etapu w moich długich poszukiwaniach ‘prawdy i zrozumienia’, i wtedy moja nowa przyjaciółka stała się integralną częścią mojego życia. Śmiejąc się myślałyśmy o tym, że być może spotkałyśmy się po raz pierwszy we wspaniałej bibliotece w jakimś innym wymiarze. Moja miłość do czytania, uczenia się, wiedzy i rozumienia jest minimalnie mniejsza od jej.

Podczas gdy moje poszukiwania zawsze były raczej duchowe, mało wiedziałam o światowym planie politycznym przebranym w religię, co stało się siłą zmuszającą mnie do szukania, przede wszystkim części planu w formie wampiryzmu duchowego. Powiem tyle: prawda duchowa znana starożytnym została wyłączona z naszej świadomości przez nasze religie, i w jej miejsce zainstalowano nam oddzielenie nas – każdego z nas – od naszego stwórcy.

Panna Effie Burnthorn miała umysł młodej osoby, kupowała i czytała wiele historycznych książek, o których większość z nas nie ma nawet pojęcia. Dlaczego nie znaliśmy tych książek? Ponieważ żadne z kontrolowanych przez syjonistów wydawnictw nie dotknęłoby takiej książki. Obecnie większość z nich jest dostępna na rynku dzięki odważnym i oddanym Amerykanom, którzy nie boją się ich publikować.

Jestem zaszczycona, że mogłam się stać odbiorcą skarbów panny Effie, która w jakiś sposób wiedziała, że któregoś dnia odkryję to bogactwo informacji czekające mojego ich przejrzenia i zrobienia z tym ‘czegoś’. Wiara, którą we mnie pokładała poprzez oddanie ich w moje ręce, jest dla mnie honorem. Niniejszą pracę dedykuję jej z moim głębokim uczuciem i wdzięcznością, ponieważ gdyby nie ona, nigdy bym jej nie napisała. Dziękuję Effie ‘May’ z głębi serca.

Twoja oddana przyjaciółka – Jackie

P.S. Dziękuję również wszystkim słuchaczom I przyjaciołom, którzy przysłali mi książki I materiały, które zostały dodane do mojej skrzyni skarbów i pozwoliły na wypełnienie wielu luk. – J.

Przedmowa

Muszę ją rozpocząć od przyrzeczenia wam, moim czytelnikom, bez względu na wyznawaną przez was religię: nie będziecie państwo czytać pracy antysemickiej. Będziecie zaś czytać o żydach, syjonistach, Judeo-chrześcijanach, oraz o machinacjach starożytnego duchowieństwa, które spowodowało tę całą niedorzeczną kontrowersję, razem z powstałymi w jej wyniku podziałem i chaosem, koniecznymi do przetarcia ścieżki dla ich planu zniszczenia i zniewolenia nas wszystkich. Powiedziawszy to, zacznijmy działać wszyscy razem.

Moja mama zwykła była siedzieć wieczorami całymi godzinami i szydełkować piękne i delikatne serwetki. Od czasu do czasu zatrzymywała się i oglądała dotychczasowy rezultat swojej pracy. Rozkładała ją na płasko, oglądała jako całość, potem sprawdzała jej fragmenty, a na końcu przeliczała jej rzędy i oczka. Czasami zauważała jakiś błąd kilka rzędów wcześniej. Wtedy wzdychała i zaczęła pruć swoje dzieło. Wielokrotnie widziałam kiedy chwytała nić – jedną nić – i zaczęła ją ciągnąć. Po chwili jej cała robótka, nad którą spędziła cierpliwie wiele godzin, została szybko spruta.

Często zastanawiam się, że pajęczyna kłamstw i oszustw, manipulacja umysłem, planowanie, knucie, intryga, szantaż, korupcja, mordy, samobójstwa, całe tysiące agencji, rad, organizacji i tajnych stowarzyszeń, banków centralnych, banków światowych, rządów, parlamentów, konstytucji, religii i wywoływanych wojen… ten cały schemat dawno ułożonych planów, w celu stworzenia jednego światowego rządu, w niczym nie przypomina serwetek robionych z miłością przez moją mamę.

Plan o którym mówię nie powstał z miłości, ale na zimno, bez pasji, ale był metodycznie organizowany przez całe wieki przez niewidzialne siły, których celem jest despotyczne rządzenie planetą ziemią i jej mieszkańcami.

Jak ten ambitny zamysł wypada w porównaniu z serwetkami mamy? Kilka lat temu naszła mnie myśl, zakorzeniła się i odmawia bycia zignorowaną: jest jak nić – pojedyncza nić – która, kiedy ją odnajdziemy, pozwoli nam na zniszczenie tego misternego planu tak łatwo, jak były prute serwetki mamy.

A może zniszczenie tego planu zależy od naszej umiejętności ‘ujrzenia’ go takim jaki jest, oddzielenia kłamstwa od prawdy i kłamców od mówiących prawdę. Być może ta pojedyncza nić której szukamy, jest po prostu prawdą. I właśnie ta książka stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu niwelacji tego planu zarówno dla mnie jak i dla jej czytelników.

Prześledżmy zatem fragmenty Protokolów Mędrców Syjonu.

Jak napisał Douglas Reed (Kontrowersje Syjonu – 1956) w rozdziale zatytułowanym Protokoły, powinny one być czytane ze względu na ich zawartość. Zamieszczamy tu krótkie wyjaśnienie z tego rozdziału, jako podstawę nieostrożnego spełnienia pism, nieważne przez kogo stworzonych.

‘… w 1905 roku prof. Sergius Nilus, urzędnik Miinisterstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie, opublikował książkę, egzemplarz której, ze stemplem daty 10 sierpień 1906, znajduje się z Muzeum Brytyjskim w Londynie. ‘Jeden rozdział został przetłumaczony na angielski w 1920 (przez Victora E Marsden’a, korespondenta rosyjskiego Morning Post w Anglii). Należy tu zaznaczyć, że ponieważ oryginalna publikacja miała miejsce w 1905; cały zgiełk zaczął się kiedy ukazała się w języku angielskim w 1920. Ten jeden rozdział wydano w Anglii i Ameryce jako ‘Protokoly Mędrców Syjonu’.

‘… to ma bezcenną wartość, wykazaną przez dokładne zbadanie (i późniejsze wydarzenia), że jest prawdziwym dokumentem świadczącym o światowym spisku odkrytym po raz pierwszy w pracach Weishaupta’.

‘ … to przerasta wszystko inne. Dokładnie opisuje wszystko co wydarzyło się w ciągu 50 lat od jego publikacji, I co wydarzy się w ciągu następnych lat, chyba że w tym czasie siła tego spisku wywoła odpowiedniej siły sprzeciw.’

Amerykanie wciągnięci zostali w kolejną nie mającą końca wojnę z następnym iluzorycznym, nie do pokonania wrogiem. Obecnie tym zdeklarowanym ‘wrogiem’ jest terroryzm, jednakże, odwrotnie niż w przypadku wojen bez końca z ubóstwem, przestępczością, narkotykami i nienawiścią, Nowa Wojna Ameryki ma charakter otwarcie militarny. Zadeklarował ją obecny prezydent, bez poparcia uchwałą konstytucyjnego Kongresu.

Z przykrością zauważam, że od zakończenia drugiej wojny światowej, żołnierze USA stoczyli ponad 200 wojen, każda z nich pod płaszczykiem misji ‘wprowadzania pokoju’ lub ‘utrzymania pokoju’ z jaskrawą niedbałością o straty w ludziach i pogwałceniem najwyższego prawa naszego kraju – konstytucji USA.

Niebieski kolor ONZ stał się kolorem śmierci w oczach ofiar ‘pokoju’, których życie zostało bezmyślnie i bezsensownie zakończone, kiedy każda pojedyncza śmierć zostawiała czarną plamę na sercach tych sił ONZ/USA, które ‘tylko wykonują rozkazy’.

Przed drugą wojną światową – zanim USA dołączyły do ONZ – Amerykanie oraz rządy innych państw wiedzieli, że wojnę mógł wypowiedzieć jedynie amerykański Kongres. Zostało to potwierdzone w przemówieniu brytyjskiego premiera Winstona Churchilla 18 grudnia 1941, kiedy W Brytania wypowiadała wojnę Japonii: ‘prezydent powiedział mi, że dzisiaj rano wyśle wiadomość do Kongresu,, który, jak wiadomo, jest instrumentem, konstytucyjnym instrumentem, jedynym który pozwala na wypowiedzenie wojny przez USA’ – Voices of History (Głosy historii)1941.

Z punktu widzenia ponad-konstytucyjnej możliwości podejmowania decyzji przez prezydentów amerykańskich od końca drugiej wojny światowej – wszystkie następne deklarowane były przez prezydenckie rozkazy lub ‘dyrektywy’ – i można dojść do wniosku, że ‘instrument konstytucyjny został zmieniony. Ale w przypadku wszczynania wojny taki wniosek jest niewłaściwy. A więc co się stało? W Protokole 10 czytamy:

‘w niedalekiej przyszłości zostanie ustanowiona odpowiedzialność prezydentów.

niezależnie od tego nadamy prezydentowi prawo deklarowania wojny.

to prawo obronimy tym, że prezydent jako dowódca armii musi mieć w swojej dyspozycji, w przypadku konieczności obrony nowej konstytucji republikańskiej’

W dwu odrębnych rozmowach – z Brianem Merchantem w 1994 oraz z Billem Leary’m w 1960 – z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zostaliśmy poinformowani, że prezydenckie rozkazy ‘nie są prawem’, nie stają się prawem, ani też nie może zostać ukarany ten, kto odmówi jego wykonania

Brian Merchant uważał, że prezydent sprawuje władzę nad armią ponieważ jest ‘dowódcą Armii i Marynarki Wojennej’. W odpowiedzi na uwagę, że według konstytucji prezydent nie jest dowódcą, do czasu kiedy ‘zostanie powołany do służby w armii’ poprzez deklarację wojny wydaną przez Kongres, Brian Merchant powiedział:

‘Ale według prawa międzynarodowego, UTRZYMYWANIE POKOJU NIE OKREŚLA SIĘ JAKO WOJNĘ’.

George Orwell w książce ‘1984’ wyjaśnia ten ruch lekceważenia ręką (lekceważenia umysłu), który stworzył tę nagłą zmianę w niekonstytucyjnym prawie prezydenckim. Nazywa się to Nowomową prowadzącą do NowoMyślenia lub wręcz NieMyślenia. W logokracji, perfekcyjny język jest najważniejszy w perfekcyjnym systemie. Znawca języka Syme powiedział Winstonowi Smith w ‘1984’: ‘rewolucja uważana jest za dokonaną kiedy język jest perfekcyjny’.

‘… nawet slogany ulegają zmianie. Jak mógłbyś wymyślić slogan ‘wolność jest niewolą’ jeśli zlikwidowane zostałoby pojęcie wolności?’

Eric Blair, pod pseudonimem George Orwell, wiedział o czym napisał w książce opublikowanej po raz pierwszy w 1949. Zmarł po niedługim czasie. W Protokole 3 znajdujemy potwierdzenie tego:

‘Słowo ‘wolność’ powoduje, że męska społeczność walczy przeciwko każdemu rodzajowi przemocy’.

‘Z tego powodu my, wszedłszy do naszego królestwa, będziemy zmuszeni wymazać go ze słownika życia’.

I znowu Protokół 12:

‘Słowo ‘wolność’ interpretowane na wiele sposobów, przez nas określane jest następująco: wolność to prawo czynienia tego, na co zezwala prawo’.

Do naszych umysłów powoli I skrycie wprowadzono nowy język: zmieniono definicje starych wyrazów, oraz wiele z nich po drodze wyrzucono. Gay już nie znaczy wesoły i szczęśliwy. Definicja tolerancji w dalszym ciągu znaczy ‘akceptacja tego co uznaje się za złe, akceptacja tego co nie jest akceptowane’. Ale definicja ta nie została sprawdzona w najnowszych słownikach.

Sabotaż narodowego języka, etyki, moralności, charakteru… razem z konstytucją zaplanowane zostały dawno temu, i nie miałoby miejsca gdybyśmy byli ostrożni, włączali się w proces rządzenia na poziomie lokalnym i stanowym, gdzie zaczyna się prawdziwe rządzenie państwem.

Nie zważając na to, że obcy zdrajcy w części ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej amerykańskiego rządu, lub też w obcym interesie zainstalowani na ważnych stanowiskach w administracji, biurokracji i dyplomacji, niezależne narody wcześniej i teraz mają moc konstytucyjną instruowania senatorów i kongresmanów. Razem z nią występuje prawo odwołania senatorów, którzy nie głosują zgodnie z instrukcjami wydanymi przez ich rządy stanowe.

Prawo wydawania instrukcji zaczyna się kiedy my, naród, instruujemy nasze lokalne władze. Ponieważ prawo lokalne jest takie samo jak stanowe, musimy również instruować naszych reprezentantów stanowych, zwracając im uwagę, że całe prawo musi być zgodne z konstytucją, bez żadnych dowolnych interpretacji. My, naród, wydajemy im nasze instrukcje, a oni przekazują je do naszych reprezentantów federalnych. Takie jest prawdziwe znaczenie wyrazu reprezentant i taka jest kolejność według konstytucji USA.

‘Eksperci’ prawni ogłosili kłamstwo, że po podpisaniu 17 poprawki konstytucji, państwo straciło prawo do odwoływania senatorów. Ale tak naprawdę zmiana ta nie zmieniła niczego, za wyjątkiem sposobu wyboru senatorów – w drodze głosowania dokonywanego przez ludzi zamiast wyboru ich przez władze stanowe.

I dalej, według raportu Senatu zmiana ta nigdy nie była podpisana przez wymaganą liczbę stanów, to samo dotyczyło sprawy 16 poprawki. Philander Knox, ówczesny Minister Stanu, po prostu ogłosił obie zmiany jako podpisane. Zarządzone wtedy przez komisję stanową śledztwo mogłoby ochronić obywateli przed nieustannymi problemami na skutek popełnianych przez nich aktów zdrady.

Niestety, większość legislatorów stanowych nie zna swoich umocowań konstytucyjnych, prawa i obowiązków. Wielu z nich, większość szefów senatu i Kongresu – poddali się sile pieniądza i osobistych możliwości, a których instrukcje legislatorzy wykonują bez stawiania pytań.

‘Nowa wojna’ Ameryki, prowadzona w sposób militarny, zostawiająca po sobie zabite tysiące niewinnych ludzi, razem z instalowaniem nowych kukiełkowych władców i fikcyjnych rządów – tym samym jest wojną przeciwko Amerykanom. Afganistan ma nowego przywódcę i nowy rząd, dzięki marionetkom rządowym kontrolowanym przez syjonistów USA / ONZ.

Polityczne areny walki w Ameryce znajdują się w granicach stanów i samorządów lokalnych. Polityczny wróg Amerykanów? Wybrani urzędnicy którzy byli i nadal automatycznie zgadzają się na prawo, którego, jak sami przyznają, nie są autorami ani którego nie mają czasu czytać, przez co potwierdzają, że są tak groźni jak broń masowej zagłady w rękach uzbrojonego tłumu. Poprzez ustanowione prawo ludzie żyją lub umierają.

‘ …i nikt poza nami nie nada tej legislacji kierunku’ – Protokół 10.

Szczególnie niebezpieczne są przepisy odnośnie zagrożenia zdrowia (EHPA) już wprowadzone w większości stanów, co w niekonstytucyjny sposób dałoby gubernatorom prawo do ogłoszenia ‘stanu wyjątkowego’. To prawo pozwala gubernatorom przekazać wybranym biurokratom prawie nieograniczoną siłę nad każdym aspektem naszego życia.

Oprócz tego śmiertelnie groźnego prawa mamy tysiące przepisów odnośnie terroryzmu, ponownie definiujące wyraz ‘terroryzm’, zmiany w nazewnictwie przestępstw (zbrodnia i wykroczenie) na ‘akty terrorystyczne. W jednym stanie przepisy dot. terroryzmu, napad 1go i 2go stopnia – są uważane za czyny podlegające pod terroryzm. W innym, kradzież jest uważana za terroryzm. Kary mogą być od uwięzienia do odebrania własności.

W ramach tej nowe wersji idiotyzmu, małe dzieci są teraz nazywane terrorystami. The Washington Times Weekly (1-7 kwiecień 2002) zamieścił artykuł zatytułowany ‘Szkoły nie bawi to kiedy chłopcy bawią się w policjantów i bandytów’, informujący czytelników, że:

‘dwaj uczniowie drugiej klasy w Nowym Jorku… zostali zawieszeni i oskarżeni o bandytyzm za groźby terrorystyczne – celując papierowymi pistoletami i mówiąc ‘zabiję cię’.

Dzieci w drugiej klasie mają 7 lub 8 lat. Są jeszcze małymi dziećmi, i są oskarżani o terroryzm! Tym nowym ‘domowym terrorystą’ może być każdy kto otwarcie jest w opozycji do tych bezrozumnych morderstw oraz kto sprzeciwia się nadchodzącej tyranii wewnątrz naszych bram.

Dodatkowo, wszystkie stany są w procesie ogłoszenia nowych metod opodatkowania. W samej Pensylwanii odnośnie lat 2002-02, ponad 600 spraw oczekuje nowych przepisów. Są to rachunki służące kontroli zużycia wody, monitorujące studnie i nakładające kary za nadmierne jej użycie. Jeszcze inne pogłębią proces regionalizacji, likwidujące granice polityczne na poziomie lokalnym, stanowym i państwowym, w przygotowaniu do powstania rządu światowego, ‘świata bez granic’ – wyobraźcie sobie to.

Ta nowa nie kończąca się wojna z terroryzmem, przedłużenie światowej rewolucji rozpoczętej w naszych czasach krwawą rewolucją francuską w 1789, została przedłużona tak, że będzie stanowić końcowy konflikt w celu skonsumowania wielo-wiekowego programu DOMINACJI ŚWIATA – programu politycznego ukrytego przez co najmniej 25 stuleci w religii talmudystów.

Dominacja świata znaczy dokładnie właśnie, że JEST TO DOMINACJA NAD ŚWIATEM… każdy centymetr kwadratowy ziemi, bogactwa leżące pod jej powierzchnią i w oceanach, każda kropla wody, powietrze którym oddychamy, i najważniejsze każdy aspekt życia, umysłu, serca i duszy każdego człowieka na świecie.

Masz wątpliwości? Rozważ taką sytuację: podczas gdy moglibyśmy przetrwać bez bogactw ziemskich, żadna żywa jednostka nie może przetrwać bez zdrowej żywności, świeżej wody I czystego powietrza.

Żywność jest zmieniana genetycznie co spowoduje naturalną mutację organizmu w celu jego przeżycia. W dodatku do genetycznej inżynierii zapewniające zdrowie jedzenie i mięso są napromieniowane. Nowe zasady i przepisy zostają wprowadzane po to, by zniszczyć uprawy ekologiczne, a w zamian stosować nasiona nie hybrydowe. Każdy musi zostać złapany w ich sieć

Właśnie zostaliśmy poinformowani na stronach sekcji ‘zdrowia’ Reutersa (10 maj 2002), że naukowcy wyhodowali genetycznie zmodyfikowaną marchew zawierającą szczepionkę przeciwko zapaleniu wątroby typu B. Wkrótce będziemy dostawać szczepionki w sklepie spożywczym. A może już je dostajemy…

Kto kontroluje żywność, kontroluje ludzi. To fakt dobrze znany sługusom w ONZ, takim jak Catherine Bertini, Dyrektor ONZ światowego Programu Żywności, która ogłosiła na Konferencji Kobiet w Bering (wrzesień 1995):

‘Żywność to potęga. Przy jej pomocy zmieniamy zachowanie. Niektórzy mogą to nazwać korupcją. I za to nie przepraszamy’.

Kariera Bertini poprzedza jej stanowisko w ONZ, gdyż była zaufanym asystentem gubernatora stanu Nowy Jork – Nelsona Rockefellera. W ‘Następnych milionach lat’ (1952) Charles Galton Darwin, wnuk słynnego ewolucjonisty, przedstawia jasno ten cel:

‘Nauki biologiczne proponują najbardziej ekscytujące możliwości. Sprecyzuję te, które mogą odegrać wielki wpływ na życie ludzkie.

Przedstawiłem możliwości zupełnie nowych źródeł żywności i nie będę więcej o nich mówił.

‘hormony, te wewnętrzne wydzieliny chemiczne w tak dużym stopniu regulujące funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Stosowanie sztucznych hormonów wykazało ich duży wpływ na sposób zachowania zwierząt. … mogły by mieć podobny wpływ na człowieka.

‘… może być lekarstwo, które … wyeliminowało popęd płciowy, by w ten sposób przebiegała reprodukcja ludzkości o statusie robotnic w ulu.

‘stworzyć efekty tego rodzaju musi być mistrz i to mistrz stojący wysoko i poza przedmiotem procedur wymuszanych na jego poddanych’.

Wytłuszczone powyżej wyrazy są ważne dla twojego życia. I nie czuj się oszukanym poprzez przechwałki, że w swoich eksperymentach używali zwierząt. My zawsze byliśmy ich królikami doświadczalnymi. Plan działa tak, jakby stworzyli go dzisiaj, mali grubi chłopcy mają celulit na brzuchach, wałki dookoła talii i piersi jak młode dziewczyny; zmniejszanie piersi jest dostępne dla młodych mężczyzn, dla tych w wieku poniżej 40 lat, oraz tych, którzy tracą pociąg płciowy. Wiele kobiet albo nie może zajść w ciążę, albo nie mogą jej donosić.

Od czasu publikacji tej książki ponad 50 lat temu, miliony ludzi cierpią na tysiące dolegliwości spowodowane na międzynarodową skalę zabawą, której przedmiotem są hormony ‘te wewnętrzne wydzieliny chemiczne w tak dużym stopniu regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego’ razem z trawieniem i absorpcją osmotyczną ‘sztucznych hormonów z ponad 60,000 znanych źródeł.

Xenoestrogen / zenoestrogen jest syntetycznym estrogenem który stworzył na całym świecie przypadłość zwaną syndromem nadmiaru estrogenu’.

Jest on obecny w naszej ŻYWNOŚCI, WODZIE I POWIETRZU. Jemy go, oddychamy nim, pijemy go, myjemy się z nim, nosimy go, śpimy na nim i w nim i smarujemy nim siebie i nasze dzieci. Czyż nie jesteśmy malutkimi i posłusznymi pszczółkami-robotnicami?

Raport dr K Jansena z Kanady mówi, że:

‘przez ponad 50 lat widzieliśmy dramatyczny wzrost przypadków syndromu nadmiaru estrogenu, z których najbardziej powszechnymi są endormetriosis (zbytnie przerośnięcie ścianek pochwy), choroba przed-miesiączkowa, włókniaki pochwy, rak piersi, włóknista choroba piersi, guzy macicy i menorrhagioa (ciężkie miesiączki).

‘Te dolegliwości dotykają około 50% kobiet w wieku ponad 35 lat mieszkających w uprzemysłowionych krajach, niektóre z nich wyszukują szkodliwe i / lub radykalne metody leczenia. Choroby powiązane z nadmiarem estrogenu są skutkiem wysokiego poziomu estrogenu w stosunku do normalnego lub niskiego poziomu progesteronu.

Rośnie ilość zachorowań na nowotwór piersi; choruje nań 1 na 8 kobiet, podczas gdy 1 na 4 umrze z jej powodu. Inne choroby związane z nadmiarem estrogenu to niski popęd płciowy, ryzyko udaru mózgu i chorób serca, osteoporoza, nadwaga, nadczynność tarczycy, niepłodność oraz nowotwory jajników i macicy.

Wiele z chorób kobiecych ostatecznie doprowadza do całkowitej lub częściowej histerektomii (usunięcie macicy), a więc jest bardzo ważne by zrozumieć wpływ i zwiększoną ilość tych operacji’. www.enzymeuniversity.com

Dr Jensen mówi, że ilość przeprowadzanych histerektomii w Kanadzie jest jedną z najwyższych na świecie, zaraz po USA, i prawie podwójna w porównaniu do większości krajów europejskich. 47% kanadyjskich kobiet w wieku do 60 lat przejdzie histerotomii. A można byłoby ich uniknąć gdyby stosowano krem z naturalnym progesteronem ( a NIE sztuczne hormony na receptę).

Niektóre ‘nie wszystkie’ źródła zenoestrogenu zawiera poniższa lista:

‘Żródła zeno lub obcych nam hormonów (obcych dla funkcjonowania twojego organizmu) mogą pochodzić z wielu źródeł:

‘Środki pielęgnacji – mleczka kosmetyczne, mydło, szampony, oleje mineralne, perfumy, lakier do włosów, nowe dywany, pewne materiały budowlane, pewne rodzaje mebli i artykułów dekoracyjnych, plastykowe naczynia, odświeżacze pomieszczeń, nawet odzież itd. Mówiąc krótko wszystko powstałe na bazie produktów petrochemicznych są naładowane estrogenem

‘Produkty zwierzęce – hodowane na na dużą skalę, zawierające w swoim składzie pestycydy lub dodane hormony (odnosi się to do większości mięsa i większości produktów mleczarskich sprzedawanych w większości sklepów spożywczych)

‘Na dużą skalę uprawiane warzywa – każde z nich zawiera osady pestycydów. Prawie cały nasz łańcuch żywieniowy zawiera zenoestrogeny (estrogeny obce dla twojego ciała)

Większość estrogenów na receptę i syntetyczne progesterony

(Progesterone Acetate, Progestins, Medroxy Progesterone Acetate), oraz tabletki antykoncepcyjne

‘Na dodatek, jeśli masz nadwagę lub duży stress, organizm wyrównuje to przez przyspieszoną produkcję estrogenu poprzez tkankę tłuszczową i adrenalinę. www.hmscrown.com/Estrogen_Dominance.html

Mówi się, że kiedy członkowie wtajemniczonej elity publikują jakiś materiał, lub dyskutują o tym co ‘planują’ zrobić, możemy być pewni, że oni już to robią. Książkę Darwina opublikowano ponad 50 lat temu, i Dr Jensen stosuje taki sam przedział czasowy kiedy odnotowano wysoką zachorowalność na nadmiar estrogenu.

Czy wierzysz w to, że elita spożywa produkty genetycznie modyfikowane? Angielski książę Karol jest wielkim obrońcą żywności naturalnej. Żadne produkty genetycznie modyfikowane lub napromieniowane dla mistrzów! Na pewno nie!

Czy pośpiech w przymusowych szczepieniach – jedno z uprawnień wyszczególnionych w państwowych przepisach EHPA – mają być krokiem w celu redukcji populacji do statusu pszczół-robotnic?

‘Ale wy sami doskonale wiecie że po to by stworzyć możliwości wyrażania swoich życzeń przez wszystkie narody (ONZ) jest nie do zrealizowania martwienie się we wszystkich krajach ich relacjami z własnymi rządami po to, by wykończyć ludzkość poprzez wprowadzenie rozłamów, nienawiści, zmagania, zazdrości i nawet stosowanie tortur, poprzez zagładzanie, wszczepianie chorób, poprzez nędzę tak by ludzie przestali widzieć inne wyjście niż ucieczkę w naszą całkowitą niezależność w finansach i wszystkim innym.’ Protokół 10.

Od ponad 10 lat umyślnie zatruwana jest woda przy pomocy znanej substancji rakotwórczej MTBE (metyl tertiary butyl ether), składnik paliwa uznany przez EPA za substancję umożliwiającą jego czystsze spalanie.

MTBE wyjątkowo dobrze rozpuszcza się w wodzie, wobec czego najmniejszy wyciek z pojemników paliwowych powoduje oddzielenie się MTBE z paliwa i wnika w pokłady wody. Jego trwałość to 50 lat; znalazł drogę by skazić wodę w każdym państwie, i EPA została powiadomiona nawet w 1989 o jego szkodliwości dla ludzkiego życia. Właśnie dlatego myślimy, że woda została zanieczyszczona celowo.

Mieszkańcy Alabamy są nieco bezpieczniejsi, ponieważ jej prawo zakazuje stosowanie MTBE. To pokazuje jak mocne może być prawo stanowe. EPA w Alabame pozwoliło na stosowanie MTBE, ale jej rząd stanowy po prostu powiedział ‘nie, dziękujemy’.

Świeża i czysta woda dzisiaj praktycznie nie istnieje, co ułatwia wielkim międzynarodowym konglomeracjom wodnym dostęp do jej kontroli. W ‘Scripps Howard News Service’, 12-26-01 możemy przeczytać:

‘Gonitwa prywatnego przemysłu w celu zawłaszczenia wody – Joan Lowy ‘woda dla XXI wieku stanie się tym, czym dla XX wieku była ropa – powstaną ogromne fortuny poprzez sprawowanie nad nią kontroli, i narody będą wyzywać na wojnę by zapewnić sobie do niej dostęp.

‘Na świecie w którym czysta woda występuje bardzo rzadko, w najważniejszych biurach całego globu rozważa się tę możliwość.

‘Prawie w każdym zakątku świata międzynarodowe konglomeracje wodne rwą się do podpisywania umów, robienia interesów, nabywania praw i zawładnięcia źródłami wody i firmami ją obsługującymi. Obecnie odbywa się światowa gonitwa za wodą’.

Pewność autorki o tym, że ‘narody będą wyzywać na wojny by zachować sobie dostęp do wody’ zmusza nas do postawienia pytania: czy jest ona współczesnym prorokiem? A może ma dostęp do informacji? Czy ta jeszcze jedna nie-kończąca-się-wojna o wodę, jest już planowana?

Brak opadów deszczu w niektórych regionach, tworzący sztuczną suszę. podczas gdy inne regiony są ciągle zatapiane, to manipulacja dokonywana przez program HAARP (program badania nad wysoką częstotliwością aktywnych zórz?) na Alasce, oraz inne podobne programy w innych miejscach świata. Naukowcy ostatnio zbadali opary po chemtrials (wyglądają jak smugi, z tym, że pozostają w powietrzu, zwiększają swoją objętość i tworzą chmury pierzaste zasłaniające słońce. Jest pewne, że wykryte w tych oparach używane są w celu ułatwiania modyfikacji wody. (zał. A)

POWIETRZE występuje tu na ostatnim miejscu, ale nie jako mniej ważne.

Umieszczone jako mało znany czynnik w globalnym ociepleniu jest nie tylko kontrolowany, ale również sprzedawany w systemie kredytów zanieczyszczenia. Ocieplenie globalne jest wymysłem naukowców prostytuujących się w celu otrzymywania stypendiów. Ci którzy nie dochodzą do prawidłowych i politycznie poprawnych wniosków nie dostają ich.

Czym są owe kredyty zanieczyszczenia? W pigułce: kiedy wyeliminowane zostaje źródło zanieczyszczenia, np. poprzez sprasowanie nieekologicznych pojazdów mechanicznych, kiedy ich właścicieli nie stać na wymagane naprawy, lub poprzez zamykanie fabryk, lub instalowanie kontroli emisji, zanieczyszczenie powietrze teoretycznie jest redukowane.

To jest zamierzony cel sztywnych norm prawnych nakładanych na życie ludzi w rozwiniętych krajach na całym świecie.

Ale faktycznie to nie ma nic wspólnego z ‘oczyszczaniem powietrza’. Ale za to ma wszystko ze wzmożeniem kontroli i ze wszechmogącym dolarem. W każdym przypadku zmniejszenia zanieczyszczenia tworzone są kredyty w celu ich sprzedania najlepszemu aukcjonerowi, pozwalając nabywcy najbardziej legalnie wypuścić tony owych zanieczyszczeń w powietrze, zależnie od ilości zakupionych kredytów. Dzieje się to na skalę międzynarodową, jak również w USA. Zrozumiałeś? Oni handlują powietrzem !

Traktat ws. globalnego ocieplenia z Kyoto pozwala państwom nie w pełni rozwiniętym (p komunistyczne Chiny) zanieczyszczać powietrze, podczas gdy rozwinięte państwa muszą płacić.

I to właśnie oznacza ŚWIATOWĄ DOMINACJĘ. Mimo, że jest ona kontrolowana i zarządzana zakulisowo poprzez niewidzialną siłę, jej program z pewnością wpisał na swoją listę wielu pożytecznych idiotów – jak nazywa ich kasta rządząca – po to, by został zrealizowany. Jest on wprowadzany politycznie na każdym poziomie rządu z prawie nieistniejącą opozycją ze strony zwykłych ludzi.

‘ Kto i co jest w stanie obalić tę niewidoczną siłę? I to jest właśnie nasza siła. Nie-żydowska masoneria na ślepo służy za parawan przed naszym wzrokiem i naszymi ideami, ale plan akcji naszej siły, nawet jej najgęściej zamieszkałe miejsce, dla wszystkich pozostałych jest wielką tajemnicą’. Protokół 4.

To jest bardziej zbiorem informacji niż wprawką w pisaniu. Kiedy zagłębiłam się w książkach, dokumentach, encyklopediach, dziennikach, kiedy je wysortowałam, przepisałam, zorganizowałam i przeorganizowałam, niewyrażny i pogmatwany obraz zaczął nabierać ostrości. Uzyskane informacje są nie tylko głęboko niepokojące (mówiąc delikatnie), ale niezmiernie ważne. Zobaczyłam, bez wątpienia, polityczny program pod przykryciem religii.

Aparat polityczny tworzy bezbożne i śmiertelnie niebezpieczne prawo, tworzy biurokracje, wywołuje wojny, mianuje skorumpowanych sędziów lub manipuluje ich wyborami, którzy drwią ze sprawiedliwości w każdej formie, i instaluje despotycznych przywódców na czele rządów na całym świecie. Przywódcy narodów nie sprawują rządów. Oni wykonują instrukcje ‘doradców’, którzy dostają rozkazy od swoich ‘władców’.

Aparat religijny – klejnot tego planu – omotał większość populacji świata w jego całej rozciągłości, tworząc niezliczone systemy wierzeń, które prowadzą do tego samego bez Boga końca: zniewolenie i zniszczenie dusz pod ŚWIATOWYM SYJONIZMEM.

Wierzenie jest niewiedzą. Wierzymy przez wiarę, poznajemy przez doświadczenie. Przywódcy religijni posiadają olbrzymią kontrolę nad swoimi stadami owiec. Ci którzy uczą tych przywódców religijnych w różnych religiach mają nawet większą kontrolę. Ci którzy tworzą owe religie mają niemal całkowitą kontrolę.

Kiedy wiara jest głęboko zakorzeniona, religijny gorliwiec zabije w imię jego boga (Krucjaty), z innych zrobi niewolników, i będzie niecierpliwie czekał na dzień kiedy on u boku swojego boga będą rządzić ludzkością. Tak więc żydzi wierzą, że goje będą im służyć. Chrześcijanie wierzą, że żydzi znajdą się w piekle.

Spełnienie się tego życzenia jest bardzo ważne dla wszystkich, bez względu na rasę, religię i przynależność narodową, łącznie z tymi, którzy są urodzeni w judaizmie / talmudyzmie, chyba że należą do wybranej mniejszości Sekty Rządzącej i jej głównego narzędzia – międzynarodowej finansjery.

Prawda jest taka, że dla Władców Finansów nie ma ulubieńców należących na zawsze do wybranej mniejszości, o czym przekonaliśmy się w czasach laboratorium wielkiej inżynierii społecznej – ZSRR. Faktycznie natychmiast po rosyjskiej (żydowskiej rewolucji w Rosji/admin) rewolucji, inteligencja lub illiterati, jak są dumnie nazywani, którzy pomogli bolszewikom w usunięciu cara, zostali ustawieni w szeregu i rozstrzelani.

Dlaczego? Wielu z nich szybko zobaczyło horror który pomogli stworzyć. To wydawało się słuszne uzurpatorom – zbolszewizowanym syjonistycznym żydom – że ich mądrzy sprzymierzeńcy mogliby być również narzędziem w usunięciu reżymu zła, któremu pomagali i podżegali do zwycięstwa.

W czasach Lenina, Stalina oraz ich następców, struktura władzy przenosiła się jak pustynne piaski, ci u władzy dzisiaj pozbawiani jej byli następnego dnia z powodu wyszeptanej pogłoski, oskarżenia o nielojalność. Najczęściej szepcący byli chciwymi na stanowiska indywiduami zajmowanymi przez ich przeciwników.

Bezpiecznie jest powiedzieć, że gdyby szef wystąpił poza szereg, zostałby wyeliminowany, tak jak kilku amerykańskich prezydentów, którzy odważyli się uwierzyć, że byli prawdziwymi prezydentami i silnymi na tyle, by mogli wspierać system. Obecnie nic się nie zmieniło oprócz głównych rozgrywających, którzy powinni pamiętać, że historia lubi się powtarzać. Dlaczego nie, skoro ta sama sekta rządząca tworzyła i pisała historię przez całe wieki?

Starsi mówią o tym szczególnie w Protokole 18:

‘Kryminaliści pośród nas będą aresztowani z powodu bardziej lub mniej udokumentowanego podejrzenia, nie można dopuścić, by ze strachu przed możliwą pomyłką byłaby stworzona okazja ucieczki do osób podejrzanych o polityczne zaniedbanie prawa, gdyż w takich przypadkach będziemy bezlitośni’.

Niniejsze opracowanie nie pokazuje całego syjonistycznego planu zdominowania świata, ponieważ jego sieć jest pleciona od setek stuleci i jej opis wypełniłby całe tomy. Po drugie, jego autorka nie posiada jego całego obrazu… jeszcze.

Widzę tu podobieństwo ze wspinaniem się po drabinie. Kiedy jesteśmy na dole mamy ograniczoną możliwość oglądania krajobrazu. Kiedy zaczniemy się wspinać drabiną świadomości, nasza możliwość widzenia zwiększa się proporcjonalnie do momentu kiedy osiągniemy jej szczyt, skąd zobaczymy pełny widok. Nie mam pojęcia na który szczebel drabiny weszłam, ani też nie wiem czego jeszcze nie widzę.

Być może proces świadomości nie jest w ogóle liniowy. Być może jest to bardziej proces usuwania warstw kłamstw, podobny jak usuwanie warstw cebuli do jej środka.

Jestem świadoma trzech faktów:

1. religie powstały w celu kontrolowania umysłów (wierzenia I myśli, a więc sposób zachowania) społeczeństwa na przestrzeni wieków. Nigdzie nie jest napisane, że Jezus domagał się stworzenia nowej religii. Ani nie domagali się tego żadni z wielkich duchowych nauczycieli. Religie stworzone zostały przez człowieka. Każda z nich.

2. Komercjalizacja, materializm, miłość do pieniądza, mają taki wpływ, że poddawali się im udzie we wszystkich społeczeństwach w każdym stuleciu. Gdyby tak nie było, omawiany plan rozleciałby się i cofnął do czasu kiedy powstał tysiące lat temu. Gdyby ludzie 2000 lat temu zwrócili uwagę na słowa Jezusa, lub gdyby tzw. dzisiejsi chrześcijanie słuchali jego słów, wszystko by się dokonało. Umiłowanie pieniądza było i jest zrozumiane przez starszych Syjonu i stosowane dla osiągnięcia przez nich korzyści, jak napisane jest w Protokole 1:

‘Nasze zwycięstwo zostało ułatwione poprzez fakt, że w naszych relacjach z ludźmi, których chcieliśmy, zawsze pracowaliśmy na najbardziej czułych strunach ich umysłu, na ich koncie bankowym, na ich chciwości, ich pazerności na potrzeby materialne człowieka…’

3. system gospodarczy stworzony został przez te same stworzenia, które dzisiaj kontrolują rządy świata poprzez mandaty ONZ, banki centralne, Bank Światowy oraz Międzynarodowy System Monetarny.

‘Pozwólcie mi wydawać I kontrolować pieniądz narodowy, I nie będzie mnie obchodziło kto ustanawia prawo’.

To powiedział Mayer A Rotschild. Wykorzystując ich ‘siłę portfela’ (jak nazwał to Theodor Hertzl), oni również kontrolują sędziów, polityków, edukację, media, przemysł rozrywkowy – i bezspornie podżegają do wojen. Potwierdza to naga prawda historii, co zostało szczegółowo opisane w Protokółach Mędrców Syjonu.

‘Poprzez prasę zdobyliśmy siłę wywierania wpływów podczas gdy pozostając w cieniu, dzięki prasie mamy ZŁOTO w rękach, jednakże musieliśmy wydobyć je z oceanu krwi i łez. Ale to się opłaciło, mimo, że poświęciliśmy wielu naszych ludzi. Protokół 2

‘I to było powiedziane przez proroków, że zostaliśmy wybrani przez samego boga by rządzić nad całą ziemią…

‘Wszystkie koła maszynerii wszystkich stanów poruszają się mocą silnika będącego w naszych rękach, i ten silnik maszynerii stanów jest – Złoto. Dziedzina ekonomii politycznej odkryta przez naszych mędrców przez długi okres daje kapitałowi królewski prestiż’. Protokół 5

Zatrzymałam się pisząc tę przedmowę kiedy nagle wypełnienie naszego okropnego proroctwa stało się jasne w czasie finalizowania rozdziału na temat praw talmudycznych i Noego – pierwsze odnoszące się do żydów, drugie do nie-żydów.

Okaże się, że prawo talmudyczne jest wprowadzane w USA i rozpoznawane nawet w Sądzie Najwyższym, i we wszystkich państwach ‘uzgadniających’ ich prawo tak, by odpowiadało schematowi międzynarodowemu. I to właśnie stanowi podstawę Prawa Międzynarodowego.

Prawo Noego na pierwszy rzut oka wydaje się wzięte z Dziesięciu Przykazań. Ale ich główną cechą jest fakt, że w siedmiu z nich nie ma zwrotu ‘nie będziesz’, natomiast jest taki, który rozkazuje by zostały ustanowione sądy w celu karania winnych złamania jednego z pozostałych sześciu. Karą w tym przypadku jest śmierć a metodą egzekucji odcinanie głowy.

Jehowa, dawca praw zarówno talmudycznych jak i Noego, nie jest naszym Niebieskim Ojcem / Stworzycielem. Jehowa jest bogiem Syjonu, symboliczną satanistyczną siłą kierującą tym planem, oraz jego bezbożnymi, diabelskimi zamiarami.

Odkryjemy również, że wiele tajnych stowarzyszeń pochodzi z tego samego źródła. Dlatego masoni, templariusze, iluminaci, jezuici, żydzi itd. byli obwiniani za niekończący się sznur nieszczęść spadających na świat, kiedy faktycznie Międzynarodowe Starożytne Duchowieństwo kontroluje wszystko począwszy z ich stałych tajemniczych miejsc – może z wnętrza ziemi.

Według Alberta Pike’a, członkowie niższych zakonów owych tajemniczych stowarzyszeń mają do odegrania szczególną rolę:

‘Stopień Niebieski – na zewnątrz / w portico świątyni.

‘Część symboli jest tu umieszczona dla inicjowanego, który jest umyślnie mylony poprzez ich fałszywą interpretację. Nie ma intencji by je zrozumiał, ale tylko by sobie wyobraził, że je rozumie.

‘Prawdziwe znaczenie symboli zarezerwowane jest tylko dla wtajemniczonych, książąt masonerii.

‘…symbole medrców są idolami wulgaryzmu, lub jako nic nie znaczące egipskie hieroglify przeznaczone dla Arabów nomadyjskich. Muszą być tam takie, które mają powszechną interpretację dla inicjowanych, oraz dostępne dla wtajemniczonych.

‘…templariusze nie byli inteligentni, wobec czego Noe odnosili sukcesów jako Jezuici’ – str.819 – Morale and Dogma.

Następne oświadczenie przypisane jest p Hallowi. Mimo, że nie udało nam się tego potwierdzić, wypowiedź ta warta jest zacytowania:

‘Masoneria nie reprezentuje drogi do prawdy, ale jest drogą do odnajdywania ciemności głębiej niż przedtem’.

Protokóły zwracają się do nazywanej przez nich ‘pokazowej’ masonerii, ponieważ gojowskie bydło, które pomoże planistom poprzez zdradę swoich ludzi w zamian za prestiż i siłę. W końcu kiedy zostaną wykorzystani, będą wyeliminowani.

‘To właśnie posłużyło za podstawę naszej organizacji masonerii co nie jest znane, a o jej cele nie jesteśmy nawet podejrzewani, ale to gojowskie bydło, zostało ściągnięte przez nas w szeregi masonerii po to, by rzucali piachem w oczy ich podobnym.’ Protokół 11

Jak to wszystko się ma do prześladowania żydów? Dowiemy się, że żydowskie prześladowania były zawsze organizowane – choć niekoniecznie miały miejsce – przez duchowieństwo i jego sługusów, że żydowskie prześladowania odegrały ważną rolę we wprowadzeniu, do chwili obecnej, planu dominacji świata, oraz że ofiary żydowskich prześladowań, ‘mniejsi bracia’, zostali urodzeni i wychowywani po to by cierpieć.

‘Obecnie jeśli jakiś stan zaprotestuje przeciwko nam będzie to tylko udawany protest pon naszym kierownictwem, ponieważ ich antysemityzm jest niezastąpiony dla nas w procesie zarządzania naszymi ‘braćmi mniejszymi’. Protokół 9

Z powodu organizowanych i często fałszywych oskarżeń o żydowskie prześladowania i antysemityzm, odpowiednie prawo o nienawiści zostało przyjęte w wielu krajach, zakazujące nawet dyskusje na temat żydów. Wystarczy wspomnieć wyraz na ‘ż’, a słyszeć można płacz antysemitników tak, by ci którzy chcą ujawnić prawdę o złu syjonizmu byli skarceni i / lub uwięzieni.

Bez żydowskich prześladowań w tej końcowej fazie ostatnich 3.000 lat, plan nie mógłby zostać zrealizowany do tego punktu w czasie ponieważ, według ich własnej opinii, bez nienawiści, podziałów, problemów rasowych i wszystkiego co jest z nimi związane, na świecie byłby prawdziwy pokój między ludźmi i między narodami świata. W naszych sercach wiemy, że:

wojna nie jest pokojem

wolność nie jest niewolnictwem

niewiedza nie jest inteligencją

Żydzi zaciekle wyrzekali się Protokółów, mówiąc, że są fałszywe. Tak samo mówili chrześcijanie, którzy ich nie czytali i nie interesowali się tą sprawą. Ostatnio zostałam zapytana przez judeo-chrześcijańskiego przyjaciela: dlaczego jeszcze cytujesz fragmenty z tego sfałszowanego wymysłu?

Poniżej przedstawiam komentarze z Henry Forda ‘Dearborn Independent’ (lipiec 1920), które stawiają go w tej samej lidze jak pan Reed zacytowany na początku:

‘kiedy zobaczysz jak bardzo zjednoczeni są żydzi przez różne organizacje w USA, i kiedy zobaczysz jak wprawną ręką nadają im znaczenie, jak gdyby wypróbowywano zaufania pod przymusem, to jest co najmniej nie do wyobrażenia by można było tego dokonać w kraju – może obyż dokonane, lub już dokonane między wszystkimi krajami gdzie mieszkają żydzi.

W każdym razie w ‘American Hebrew’ 25 czerwca 1920, Herman Bernstein napisał tak:

‘Około rok temu urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości dostarczył mi kopię rękopisu ‘Żydowskie niebezpieczeństwo’ autorstwa prof. Nilus’a, i poprosił mnie o moją opinię. Powiedział, że rękopis był tłumaczeniem rosyjskiej książki wydanej w 1905 roku, a następnie zatajonej.

‘Rękopis miał zawierać ‘protokóły’ mędrców Syjonu i miała być odczytana przez dr Herzl’a na tajnej konferencji syjonistów w Bazylei.

‘Według jego opinii praca ta była prawdopodobnie dziełem dr Theodora Herzl’a. Powiedział również, że niektórzy senatorzy amerykańscy którzy widzieli rękopis byli zszokowani kiedy dowiedzieli się, że wiele lat temu żydzi opracowali plan, który jest częściowo wcielany, i że bolszewizm został zaplanowany dawno temu przez żydów którzy szukali sposobów by zniszczyć świat’.

‘Powyższy cytat jest po to, by odnotować fakt, że to był urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości USA, który przedstawił ten dokument panu Bernsteinowi, i wyraził pewną opinię, że ‘praca ta była prawdopodobnie autorstwa dr Theodora Herzl’a!’ Również, że ‘niektórzy amerykańscy senatorzy’ byli zaskoczeni porównaniem między tym co proponowała publikacja z 1905 i tym co przyniósł rok 1920.

‘Zdarzenie to jest tym bardziej ciekawe, że miało miejsce na skutek akcji przedstawiciela rządu, który obecnie jest tak bardzo w rękach, lub też pod wpływem żydowskich interesów. Jest bardziej niż prawdopodobne, że kiedy tylko ta aktywność stała się znana, śledztwo zostało utrącone.

‘Egzemplarz Protokółów został zdeponowany w Muzeum Brytyjskim i jest oznaczony jego stemplem z datą 10 sierpień 1906’.

‘Był on ostatnio opublikowany w Anglii pod patronatem który zwrócił uwagę, mimo niezbyt szczęśliwego tytułu pod jakim się ukazał. Eyre and Spotiswoode to oficjalna drukarnia brytyjskiego rządu i to właśnie oni go opublikowali. Wyglądało to tak, jakby rządowa drukarnia w Waszyngtonie powinna opublikować go w naszym kraju. Podczas gdy rozległ się krzyk ze strony żydowskich gazet, London Times w swojej recenzji uznał żydowski atak za ‘nie satysfakcjonujący’.