Romantyzm to prąd usysłowy przełomu XVIII i XIX wieku. Roamntyzm to przeciwieństwo racjonalizmu, albowiem w romantyżmie ważne są uczucia, emocje, nastroje a nie wszystko "potwierdzone naukowo". Romantycy zwracali uwage na sprawy ludu. Wszystko co było zwizane z "duchem narodu" - tradycja, obyczaje, obrzędy- inspirowało romantyków. Literatura romantyczna. Szczególnym poetą romantycznym był Johan Wolfgang Goeth. Jego wielkim dziełem było (i jest) "Cierpienie młodego Wertera". Literatura romantyczna ujawniała krzywdę niższych warst społecznych, mówiło o niesprawidliwości, o pysznej arystoracjii skromnych biedaków. Mówił ao relacjach między warstwami społecznymi. Na uwage zasługuje francustki pisarz Wiktor Hugo, który napisał "Nędzników". W 1834 roku WSZYSTKIE jego dzieła znalazły się w indeksie ksiąg zakazanych. Ogólnie literaturę zaczęto odbierać w sposób bardzo emocjonalny, czyttelnicy ją przeżywali. Wielkim indywialiską tamtejszych czasów był angielski poeta George Byron. Napisal "Giur" i "Korsarze". Ludzie zaczęli inaczej spędzac czas. Luksowe obiady, uczęszczanie do teatru, bywanie w operze, spotkania w kawiatniach i restauracjach - to były główne rozrywki. Oczywiście nie każdy mógł sobie na to pozwolić....