Czym jest SYMBOL? Najprościej mówiąc jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę. Odpowiednik pojęcia postrzeganego zmysłowo. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, to którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo, biblijny Babilon oznacza nie tylko starożytne miasto w Mezopotamii, lecz także symbolizuje obłudę i grzech sprzeciwu ludzi wobec Boga. Symbole, są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenie, to odróżnia symbol od alegorii. Symbol jest najważniejszym pojęciem Symbolizmu jednego z głównych prądów artystycznych w sztuce przełomu wieków, zarówno w literaturze jak i w malarstwie oraz muzyce. Jego celem było wyrażać to, co niewyrażalne, a jego twórcy nawiązując do filozofii idealistycznej, wierzyli, że poza zewnętrzną, powierzchowną warstwą zjawisk ukrywa się inna, doskonalsza, duchowa rzeczywistość. Jednymi z najstarszych przedstawień symbolicznych są malowidła naskalne a w śród nich symbole takie jak: Okręgi i koła symbolizujące słońce, księżyc, świat i tp. Stopy symbolizujące bóstwo zbyt święte, by mogło być personifikowane w przedstawieniu Drzewa będące łącznikiem pomiędzy światem podziemnym ( ich korzenie) i światem zewnętrznym ( ich pnie i korony) Ważnym symbolem prehistorii był taniec symbolizujący przemianę, życie, deszcz, wyzwolenie, modlitwę, opowieść, radość, porozumienie, płodność. Taniec pojawia się również w Piśmie Świętym jako symbol triumfu Poruszając temat Biblii można przejść do Apokalipsy św. Jana, która jest przepełniona symbolami przez co staje się najbardziej tajemniczą ze wszystkich ksiąg biblijnych. Omawianie Apokaliptycznych symboli należy zacząć od tych które odgrywają szczegółową rolę: Siódemka – liczba ta uważana jest za mistyczną, wyróżniającą się bogatą symboliką, w wielu religiach uważana jest za symbol całości, pełni. Za przykład może tu posłużyć siedmiogłowa bestia symbolizująca pełnię zła szatana. Liczba ta oznacza przewidzianą przez Boga i uporządkowaną całość. Jest ona nie tylko najczęściej stosowanym w Apokalipsie symbolem, ale również najważniejszym symbolem, któremu podporządkowano cały szereg innych symboli. Wiele symboli występuje w liczbie siedmiu. Siedem świeczników, siedmiu aniołów, siedem gwiazd, siedem kościołów Azji Prokonsularnej, księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami, siedem oczu i siedem rogów Baranka, siedem głów Smoka, siedem głów Bestii, siedmiu królów, siedem pagórków. Innymi ważnymi symbolami z Apokalipsy są: Pieczęć – symbol wyroku Bożego Lew – symbol...