. WPROWADZENIE: 1. Przemiana wewnętrzna – definicja; zmienność natury ludzkiej. 2. Kierunki przemian – przemiana pozytywna lub negatywna. 3. Czynniki powodujące przemianę: • Psychologiczne • Społeczne • Polityczne 4. Teza: Przemiana wewnętrzna to zawsze proces długotrwały i złożony. II. ROZWINIĘCIE: 1. Przemiana wskutek czynników psychologicznych: a) Ambicja oraz wpływ żony przyczynami przemiany Makbeta Makbet jako dzielny wódz i lojalny poddany. Wpływ czarownic, żony oraz ambicje bohatera przyczyną zabicia króla Szkocji. Rozterki bohatera. Wejście na drogę zbrodni – zabójstwo Banka. Strach przed sprawiedliwym osądzeniem przyczyną wizyty u czarownic. Wyrzuty sumienia słabną, proces przemiany dobiega końca. b) poczucie winy i pragnienie rehabilitacji jako powód przemiany duchowej Jacka Soplicy. Młodość Jacka Soplicy – charakter bohatera, nieszczęsliwa miłość, nałóg. Zabójstwo Stolnika i uznanie za zdrajcę. Przemiana w księdza Robaka (próba odkupienia win) – cechy bohatera. Rehabilitacja (spowiedź). 2. Czynniki społeczne przyczyną przemiany Zenona Ziembiewicza . Młodzieńcze ideały, pochodzenie społeczne oraz ambicja motywują Zenona do zrobienia kariery. Romans z Justyną – pierwszy krok odejścia od ideałów. Kariera Zenona – postawa konformistyczna. Zdemaskowanie sztucznej samoobrony moralnej bohatera. 3. Przemiana wskutek czynników politycznych. a) przemiana Kordiana, bohatera utworu J. Słowackiego geneza przemiany – poszukiwanie ideałów, zawód miłosny. Konfrontacja modzieńczych wyobrażeń z rzczywistością . Przemiania na Mont Blanc – idea poderwania ludów Europy do walki z tyranią; Winkelriedyzm. Bohater ponosi klęskę - przejscie od postanowień do czynów. Efekt przemiany – Kordian powraca do punktu wyjścia. III. ZAKOŃCZENIE: 1) Czynniki powodujące przemianę nakładają się na siebie (pomieszanie czynników). 2) Literatura częściej ukazuje przemianę pozytywną. MATERIAŁY POMOCNICZE 1. cytaty I. WPROWADZENIE: 1. Przemiana wewnętrzna – zmienność natury ludzkiej (przemiana wewnętrzna to gruntowna zmiana sposobu zachowania, myślenia. Przemiana wewnętrzna jest procesem znamym nam wszystkim, gdyż większość z nas ją przeszło, zważywszy na sam proces dorastania, kiedy nasze poglądy ewoluują i diametralnie się zmieniają. Przemiana człowieka wynika ze zmienności natury ludzkiej, zmienia się każdy w każdym wieku, często tego niezauważając gdyż jest to proces bardzo powolny. Postacie literackie, na podstawie których rozważe problem przemiany, przeszły ją w sposób bardzo diamteralny, dzięki temu bardziej widoczny i prosty do omówienia ) 2. Kierunki...