Motyw exegi monumentum w literaturze polskiej i obcej różnych epok”

Bibliografia podmiotu

• Horacy, Do muzy Melpomeny (Carmina III, 30), znana jako Exegi monumentum

• Jan Kochanowski, Pieśń XXIV, Muza

• Juliusz Słowacki, Testament mój, Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała

• Adam Mickiewicz, Ajudah, Exegi monumentum, Wielka Improwizacja

• Antoni Słonimski, Do krytyka

• Julian Tuwim, Do losu

• Leopold Staff, Ostatni z mego pokolenia

• Wisława Szymborska, Radość pisania

• Tadeusz Różewicz, Poeta w czasie pisaniaBibliografia przedmiotu

• Mieczysław Inglot (red.), Literatura i dzieje: o procesie historyczno-literackim w edukacji szkolnej, rozdział: Z historii motywu „Exegi monumentum” w poezji polskiej

• Michał Głowiński, O intertekstualności, w tegoż: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane, t. V pod red. Tadeusza Nycza

• Alina Witkowska, Adam Mickiewicz. Słowo i czyn.

• Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm

• Stanisław Burkot, Literatura polska w latach 1939 –1989

• Irena Maciejewska (red.), Poeci dwudziestolecia międzywojennegoPlan prezentacji

Ramowy plan wypowiedzi

Określenie problemu

Obecność toposu exegi monumentum w poezji, przedstawienie tekstu źródłowego, wiersza Horacego Do muzy Melpomeny.

Kolejność prezentowanych argumentów – tekstów:

• Pieśń XXIV Kochanowskiego

• Muza Kochanowskiego

• Sonet Ajudah Mickiewicza

• Wielka Improwizacja Mickiewicza

• Testament mój Słowackiego

• Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała Słowackiego

• Exegi monumentum Mickiewicza

• Do losu Tuwima

• Do krytyka Słonimskiego

• Ostatni z mego pokolenia Staffa

• Radość pisania Szymborskiej

• Poeta w czasie pisania Różewicza