Motyw exegi monumentum w literaturze polskiej i obcej różnych epok” Bibliografia podmiotu • Horacy, Do muzy Melpomeny (Carmina III, 30), znana jako Exegi monumentum • Jan Kochanowski, Pieśń XXIV, Muza • Juliusz Słowacki, Testament mój, Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała • Adam Mickiewicz, Ajudah, Exegi monumentum, Wielka Improwizacja • Antoni Słonimski, Do krytyka • Julian Tuwim, Do losu • Leopold Staff, Ostatni z mego pokolenia • Wisława Szymborska, Radość pisania • Tadeusz Różewicz, Poeta w czasie pisania Bibliografia przedmiotu • Mieczysław Inglot (red.), Literatura i dzieje: o procesie historyczno-literackim w edukacji szkolnej, rozdział: Z historii motywu „Exegi monumentum” w poezji polskiej • Michał Głowiński, O intertekstualności, w tegoż: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane, t. V pod red. Tadeusza Nycza • Alina Witkowska, Adam Mickiewicz. Słowo i czyn. • Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm • Stanisław Burkot, Literatura polska w latach 1939 –1989 • Irena Maciejewska (red.), Poeci dwudziestolecia międzywojennego Plan prezentacji Ramowy plan...