Przesłanie Ruchu Focolari jest bardzo proste. Od 2000 lat Jezus domaga się od wszystkich swoich naśladowców, by postawili Boga na pierwszym miejscu: Jego uczniem może być tylko ten, kto dla Niego gotów jest pozostawić wszystko. Każdy z nas, jeśli chce być chrześcijaninem, powinien to zrobić. Poza tym...