1. Przedstawienie przedsiębiorstwa i sytuacji rynkowej. Firma produkująca napoje gazowane i niegazowane zamierza wprowadzić na rynek lokalny nową markę wód mineralnych. Firma zleca badania marketingowe, które mają pomóc w ustaleniu nazwy i logo nowego produktu. Ustalone parametry mają zapewnić jak najszersze grono odbiorców. Branża: Spożywcza (rynek wód mineralnych) Firma: Firma ma główną siedzibę w Warszawie. Rozlewnia wody znajduje się w miejscowości Nagórzany Zdrój. Przedsięwzięcie: wprowadzenie nowej marki wód mineralnych w województwie podkarpackim. Firma zakupiła źródło wody mineralnej wraz z rozlewnią po atrakcyjnej cenie. Założenia dla produktów: - 2 typy produktu- woda gazowana i niegazowana w opakowaniach o różnych pojemnościach - produkt tylko o wysokiej jakości (na rynku lokalnym można wybierać wśród różnych producentów wód mineralnych, dlatego nasz produkt musi wyróżniać się dobrą jakością), - produkt estetycznie opakowany, - cena produktu musi być konkurencyjna. Rynki i grupy docelowe: Rynkiem zbytu dla nowowprowadzanej wody jest rynek województwa podkarpackiego. Grupami docelowymi są odbiorcy indywidualni. Analiza sytuacji rynkowej w Polsce: Polacy piją coraz więcej wody butelkowanej: zarówno mineralnej, jak i źródlanej. Duży wpływ na to ma moda na zdrowy styl życia, którego nieodłącznym elementem jest picie dużej ilości wody. W okresie grudzień 2007 - listopad 2008 rynek wody mineralnej w Polsce wart był blisko 2,23 mld złotych. W tym okresie sprzedano 21 mln hektolitrów wody. Zdecydowanie chętniej Polacy piją wodę niegazowaną - ma ona 63,4% udziału w rynku pod względem wartościowym i 59,7% udziału ilościowego. Sprzedano 12,5 mln hektolitrów wody niegazowanej za kwotę 1,41 mld złotych, odnotowano wzrost udziałów ilościowych o 2,3% i wartościowych o 1,6%. Natomiast wody z gazem sprzedano za łączną sumę 815,5 mln złotych, w ilości 8,46 mln hektolitrów. Sprzedaż wody gazowanej odnotowała nieznaczny spadek - 1,6% wartościowo i 2,3% ilościowo (Nielsen).Na rynku polskim jest około 200 producentów, posiadających w swojej ofercie ponad 300 marek wód butelkowanych. Pomimo tak dużej liczby producentów, ponad połowa rynku jest zdominowana przez marki prywatne oraz 4 potentatów, jednak już pierwsza 10 największych graczy rynkowych z markami prywatnymi łącznie kontroluje ponad 70 % rynku wody. Mimo wszystko duża jest liczba producentów o znikomym znaczeniu dla całej kategorii . Na rynku wód mineralnych w województwie podkarpackim występuje wiele marek tego produktu. Największymi dostawcami wód mineralnych w tym województwie są: Danone (22,8%...