Tytuł jest to plac w Rzymie na którym do dziś handluje sie owocami, kwiatami, a od średniowiecza do baroku odbywały sie na nim egzekucje. W...