przebieg; 1620- bitwa pod Cecorą 1621- -obrona Chocimia 1672-pokoj w Buczaczu 1673- bitwa pod Chocimiem 1699- pokój w Karłowicach skutki -wyniszczenie południowych ziem polskich -straty...