przebieg;

1620- bitwa pod Cecorą

1621- -obrona Chocimia

1672-pokoj w Buczaczu

1673- bitwa pod Chocimiem

1699- pokój w Karłowicach

skutki

-wyniszczenie południowych ziem polskich

-straty ludnościowe

-osłabienie polskiej armii

- utracenie pozycji nad Bałtykiem

- upadek gospodarczy

-upadek polityczny Polski