Planowanie cywilne to całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego 1. Co głosi teistyczna teoria pochodzenia państwa 2. Co głosi teoria umowy społecznej 3. Przyklad państwa z systemem prezydenckim 4. Państwo z systemem kanclerskim 5. Przykład kraju w którym Glowa państwa jest monarcha 6. Przykład państwa federacyjnego 7. Nazwa izb w parlamencie angielskim 8. Nazwa izb w parlamencie niemieckim 9. W którym roku przyjęto aktualną konstytucje RP 10. Jaka nazwę nosi się uroczysty wstęp do konstytucji - preambuła 11. Jak brzmi w terminologii łacińskiej odniesienie do boga we wstępie do konstytucji [invocatio dei] 12. Inna nazwa konstytucji jako aktu prawnego 13. Jak nazywa się akt spoleczno-prawny w którym Polacy zaakceptowali konstytucje 14. Jak nazywa się zasada ustrojowa zawarta w art. 4 Konstytucji: wladza zwierzchnia w RP należy do narodu. Narod sprawuje władze poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. [suwerenności] 15. Jak nazywa się zasada sformułowana w art.3 konstytucji: rzeczpospolita polska jest państwem jednolitym. 16. Czy postulat federacji państwa polskiego zgodny jest z zasada unitaryzmu. 17. Jak nazywa się zasada zapisana w art., 7 konstytucji: Organy władzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa. 18. Jak nazywa się zasada obecna w art. 10 konstytucji: Ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat; wykonawczą Prezydent RP i Rada Ministrów, a sądowniczą sądy i trybunały 19. Na czym polega zasada trójpodziału 20. Jak nazywa się zasada w art. 16 konstytucji: 21. Jak nazywa się zasada w art. 11 konstytucji. [pluralizmu polityczny] 22. Jak nazywa się zasada w art. .12 konstytucji. 23. Jak nazywa się zasada w art. 30 Konstytucji. 24. Jak nazywa się zasada w art. 173 Konstytucji. 25. Jak nazywa się zasada w art. 26 Konstytucji. 26. Jak nazywa się zasada w art. 14 Konstytucji. 27. …………………………….. 8 ……… 28. Jak nazywa się zasada w art. 20 konstytucji. 29. Sposób zmiany konstytucji RP 30. Organy władzy ustawodawczej w Polsce 31. Progi wyborcze procentowe do sejmu 32. Jaka instytucja rozstrzyga o ważności wyborów parlamentarnych? 33. Z ilu posłów składa się sejm 34. Na czym polega bierne prawo wyborcze 35. Czy osoba 18-letnia może zostać posłem 36. Skład prezydium sejmu 37. Skład konwentu seniorów 38. Ile wynosi bezwzględna większość przy 200 głosujących posłów 39. Glosowanie nad ustawa wymagalo bezwglednej większości glosow. Glosowalo 200 poslow z...