Edyp, czyli główny bohater tragedii Sofoklesa, jest dobrym przykładem człowieka, który walczy z własnym losem, ze swoim przeznaczeniem. Był on władcą, który kochał swój lud, pragnął mu pomagać. Wśród mieszkańców Teb miał opinię bardzo pozytywną. Ludzie widzieli w nim sprawiedliwego ojca narodu i jego opiekuna. Poddani króla zwracają się do niego o pomoc, gdy doświadczają kolejnych kataklizmów, gdy ziemia przestała dawać plony, gdy zaczęły rodzić się martwe dzieci. Władca państwa nie wahając się podejmuje śledztwo, z którego ma wyniknąć przyczyna zsyłania nieszczęść na jego lud. Niczego nie wie o losach swego poprzednika, ale mimo to decyduje, że jego morderca musi opuścić tebańską ziemię. Podany fragment ,,Króla Edypa” przedstawia scenę rozmowy Edypa z Tyrezjaszem – niewidomym wróżbitą, który znał tragiczną przeszłość i przyszłość rodziny królewskiej. Król wezwał go do siebie, ponieważ dostrzega w nim ,,zbawcę i lekarza’’ Teb, ufa mu i wie, że on zna prawdę. Jednak mimo uporu władcy, wróżbita nie chce ujawnić, kto jest sprawcą morderstwa Lajosa. Wypowiada bardzo ważne słowa o nieświadomej winie Edypa : ,,Biada, o biada tej wiedzy, co szkodę niesie wiedzącym(…)”. Króla dopada gniew, w którym odpowiada : ,,(…) co mi w błyskach gniewu już świta; wiedz ty, iż w moim mniemaniu tyś ową zbrodnię podżegał i zgotował aż po sam zamach(…)”. Tyrezjasz w końcu mówi, że to Edyp zabił poprzedniego władcę, potwierdza to cytat: ,, Którego szukasz, ty jesteś mordercą.” Jednakże król uważa to za bzdurę, i zapewnia kalekę, że żadne jego słowo niczego nie zmieni, będzie bez znaczenia. Następnie obraża Tyrezjasza, popełnia hybris, gdyż zgrzeszył pychą wobec bóstw – kpił z kalectwa proroka oraz oskarżył go o polityczny spisek. Potwierdzają to jego słowa: ,,(…) boś ślepym na uchu, oczach, i ślepym na duchu.” oraz ,,(…) Mnie więcej ty zwalić zamierzasz, w nadziei, że bliskim będziesz przy Kreona tronie.” Wróżbita wypiera się zarzutów Edypa i wyrzuca mu, że szydzi z jego kalectwa, a swojej nędzy nie widzi i przepowiada mu karę. Jedną z przyczyn klęski Edypa było...