Głównymi bohaterami powieści ,,Kamienie na Szaniec'' są trzej młodzi chłopcy: Rudy-Jan Bytnar , Zośka- Tadeusz Zawadzki i Alek- Aleksy Dawidowski, którzy walcząc o ojczyznę tracą dla niej życie. Rudy, Alek, Zośka byli w momencie wybuchu wojny absolwentami warszawskiego gimnazjum. Jeszcze podczas nauki w szkole średniej należeli do harcerstwa. Starali się realizować zasady, którymi wierna jest ta organizacja, a więc praca nad sobą, walka ze swoimi słabościami, unikanie nałogów, wierność idei braterstwa, sprawiedliwość i wolność. Kiedy hitlerowcy napadli na Polskę, harcerze pomagali w ratowaniu ludności, którą stała się ofiarą najeźdźcy. Okres próby przeszedł wtedy kiedy pod groźbą utraty życia młodzi ludzie działali w organizacjach dywersyjnych, później w polskim podziemi. Na co dzień spotykali się ze śmiercią, nauczyli się odpowiedzialności nie tylko za siebie, umieli żyć ze strachem. Byli bardzo odważni, musieli nauczyć się żelaznej dyscypliny, zdawali sobie sprawę, że najmniejszy błąd popełniony w którejś akcji jest jednoznaczny często ze śmiercią wielu ludzi. Chłopcy posiadali wiele pozytywnych i budzących podziw cech. Dla mnie największy podziw i uznanie budzą w nich odwaga, wierność i nadzieja. Chłopcy musieli być bardzo odważni, aby przeprowadzać kolejne akcje uwolnienia Polski z rąk najeźdźcy. Niekiedy za wierność do kraju tracili najbliższych oraz własne życie. Rudy podczas męczących przesłuchań nie zdradził kolegów, którzy planowali odbicie narodu z rąk najeźdźcy, pomagali ludziom, podtrzymywali polską kulturę i działali przeciwko Niemcom. W ten sposób Jan Bytnar (ps. Rudy) nie ,,wydał'' przyjaciół, lecz na skutek ciężkich obrażeń poniesionych podczas przesłuchań, zmarł. Chłopcy pomimo chwilowych niepowodzeń nie tracili nadziei na lepsze życie. Szkoda że dzisiaj coraz mniej jest takich bohaterskich, młodych ludzi. Celem zorganizowania akcji pod Arsenałem było uwolnienie Jana "Rudego" Bytnara z rąk gestapo. W stan gotowości grupę mającą za zadanie opanowanie więźniarki, przewożącej m.in. Rudego, postawił umowny wyjazd oznajmiający wyjazd...