BAROK. Barok objął kraje Europy południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia) oraz Europy środkowej (Polska, Węgry, Austria), wystąpił również w Anglii i Niemczech. Nie rozwijał się natomiast w krajach protestanckich. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego i włoskiego słowa barocco, oznaczającego bezkształtne, nieregularne i nieprawidłowe wytwory artystyczne. Fazy baroku w Polsce: 1580 - 1620 - wczesny barok 1620 - 1680 - dojrzały barok 1680 - 1740 - późny barok Filozofia baroku. Blaise Pascal - jest znany dzięki porównaniu człowieka do trzciny na wietrze. Jest to jednak trzcina myśląca i sta bierze się siła człowieka. Pascal zasłynął również ze swojego zakładu, według którego warto wierzyć w Boga. Jeśli On jest i wierzymy w Niego, zyskujemy życie wieczne. Jeśli Go nie ma, a my wierzymy, nie tracimy nic. Jeśli natomiast Bóg jest, a my w niego nie wierzymy, tracimy życie wieczne. Z tego wynika, że bardziej "opłaca się" wierzyć. Rene Descartes (Kartezjusz) - zajął się poszukiwaniem "metody", czyli sposobu dochodzenia do prawdy. Uważał, że dotychczas wypracowane sposoby nie są wystarczające. Dlatego stworzył własny system filozoficzny. Jest uznawany za ojca racjonalizmu. Najsłynniejsza myśl Kartezjusza to cogito ergo sum (Myślę, więc jestem). Uważał wątpienie za postawę wobec świata (dubito ergo sum - "wątpię, więc jestem"). Według Kartezjusza świat składa się z dwóch form istnienia: rzeczywistość duchowa (byt myślący - podmiot) rzeczywistość przestrzenna (materia niezdolna do myślenia - przedmiot). R E K L A M A czytaj dalej Cechy charakterystyczne epoki: niepewność i niepokój istnienia (opozycja do renesansowego ładu i uporządkowania); zarazy, głód, wojny (w renesansie nastąpił rozwój gospodarczy); dysharmonia w literaturze i sztuce; bogate formy utworów, często wręcz przesadne; religijna i mistyczna wymowa dzieł; cel tworzenia: zaskoczenie i zadziwienie odbiorcy; tematyka religijna w sztuce. Typowe zjawiska barokowe: Kontrreformacja - była odpowiedzią Kościoła Katolickiego na renesansową reformację. Kontrreformacja przypadła na Sobór trydencki (lata 1545 - 1563), to podczas niego wprowadzono wiele ważnych ustaw. Zreformowano Kościół, ale powołano również Świętą Inkwizycję. Marinizm - styl poetycki, wywodzący się od Giambattisty Marina, poety włoskiego. Polega on na operowaniu antytezami, paradoksami, zaskakiwaniu czytelnika niespodzianką. Te środki nie mają jednak wyrażać treści ideowych, ale są popisem talentu artysty. Inne nazwy tego stylu to konceptyzm i gongoryzm (w Hiszpanii). Konceptyzm był odpowiedzią na kryzys renesansowego...