Na początku była ciemność. Z niej wyłoniło się czterech bogów: Windex, Wartes, AIner i Gernou. Reprezentowali oni żywioły: Windex - ogień, Wartes - wodę, AIner - powietrze i Gernou - ziemię. Każdego z nich charakteryzowała inna mentalność i osobowość. Bóg ognia był porywczy, dynamiczny, niespokojny. Wartes starała się załagodzić wszelkie konflikty. Cechowała ją łagodność i wrażliwość, jednakże potrafiła być bezwzględna i brutalna. Bóg powietrza był prowokatorem. Starał się zawsze postawić na swoim, i nie dopuszczał do siebie racji i przekonań innych, natomiast Gernou była boginią konsekwentną, o wielkim sercu i dobroci dla innych. Czterej bogowie postanowili stworzyć swoje własne światy. I tak powstało królestwo ognia, wody, ziemi i powietrza. Na żadnym jednak nie było w stanie rozwinąć się życie. Terytorium Windex było kulą ognia o ogromnej masie i temperaturze. Światy wody i powietrza nie miały początku ani końca. Były ciągnącymi się plamami, które zmieniały swe kształty, zależnie od woli bogów, którzy nimi władali. Natomiast, na suchym gruncie brakowało jakichkolwiek czynników inicjujących powstawanie form żywych. Mijały dni, miesiące, wieki a bogowie wciąż trwali w przekonaniu że to na ich planecie rozpocznie się życie. Wszelkie zalety jakie posiadali przerodziły się w zawiść, nienawiść i chęć bycia najlepszym. Doszło do konfliktu – wybuchła wojna. Jednak widząc, że jest bez owocna, Windex, Wartes, AIner i Gernou postanowili...