Elektrownie jądrowe obecnie są najbardziej wydajnym źródłem energii czyste, która jest całkowicie przyjazna dla środowiska. W trakcie produkcji energii w tych elektrowniach nie następuje emitowanie żadnych szkodliwych dla otoczenia substancji (tlenków węgla, siarki czy azotu), które są przyczyną występowania kwaśnych deszczy czy powstawania efektu cieplarnianego powodującego zatrucie w atmosferze ziemskiej, lecz to nie jedyne zagrożenia, które wynikają z działalności elektrowni jądrowych. Dużo poważniejszym w krótkotrwałych skutkach, w dużej intensywności są awarie reaktorów i następstwa ich uszkodzeń w postaci chmur radioaktywnych, które bardzo niekorzystnie wpływają na organizm człowieka. Zacznijmy od wyjaśnienia jak Elektrownia jądrowa wytwarza energię. Elektrownia jądrowa wytwarza energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop 235U), w której ciepło konieczne do uzyskania pary wodnej, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. W Wielkiej Brytanii w 1957 miał miejsce wypadek w ośrodku wytwarzającym pluton do celów militarnych w Sellafield, który oceniono na "5" w 7-stopniowej skali katastrof nuklearnych. W 1969 podczas poważnego wypadku w chińskim kompleksie atomowym około 10 robotników zostało skażonych wyższą od normalnej dawką promieniowania. Elektrownia w Leningradzie, Three Mile Island w USA, tajny ośrodek nuklearny koło Erwin w stanie Tennessee w USA, w Tsuruga, w Tomsku-7,tajnym mieście w zachodniej Syberii.... i na szczycie długiej listy Czarnobyl. Katastrofa 7 stopnia. Wszystkie te awarie były następstwem błędów popełnianych poprzez operatorów, jak i błędnych rozwiązań technicznych. Konsekwencje są jednak ogromne. Choroba popromienna, ofiary śmiertelne, zachorowania na raka, mutacje, wady genetyczne, zmniejszenie płodności, skażenie środowiska. W reaktorze energetycznym nie może nastąpić wybuch jądrowy. Nie może rozwinąć się tak szybko przebiegająca łańcuchowa reakcja rozszczepienia, jak to ma miejsce w bombie atomowej. Przyczyną jest małe wzbogacenie paliwa jądrowego w rozszczepialny 235 U. W naturalnym uranie jest go 0.7%, w paliwie reaktorowym rzadko więcej niż 4%, natomiast w bombie atomowej znacznie powyżej 90%. Żadne zmiany konfiguracji elementów paliwowych w reaktorze, żadna akcja terrorystyczna, żadna katastrofa niszcząca budynek reaktora nie może spowodować wybuchu jądrowego. Zdarzają się jednak awarie reaktorów energetycznych, z których najgroźniejsze polegają na uszkodzeniu rdzenia reaktora, co może doprowadzić do...