Jak to jest z tymi prawami człowieka? ,,Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa”. Takie oto słowa przedstawia nam Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, które na świecie w pełni niestety nie obowiązują. Moim zdaniem najważniejszą rażącą sprawą współczesności, która odbiera człowiekowi wszelkie prawa i poczucie godności jest niewolnictwo. Formalnie we wszystkich krajach świata jest ono zakazane, ale praktykowane jest w dużej w skali. Według organizacji, które starają się zapobiegać i zmniejszać niewolnictwo szacuję się, iż na świecie jest ok. 27 mln ludzi pozbawionych wolności słowa i normalnego życia. Według kolejnych danych największa część ludzi będących w niewoli odnotowano w takich krajach i kontynentach jak: Chiny, Birma, Afryka oraz Azja. Przy tym można a nawet trzeba nadmienić, iż najbardziej dochodową formą współczesnego niewolnictwa jest handel dziećmi i kobietami, które następnie zmuszane są do prostytucji. Początki łamania praw człowieka. Godzenie w prawa człowieka znane jest już od starożytności. Ludzie byli zmuszani do ciężkiej pracy niewolniczej, po czasy średniowiecza, gdzie na większą skalę handlowano ludźmi, jako siłą roboczą. Taki proceder miał miejsce także później w Polsce ( dosyć mocno rozwinięty). I na jej przykładzie można ujrzeć różne rodzaje niewolnictwa. Zaczęto od średniowiecza gdzie do Polski głównie sprowadzano murzynów, którzy jak ,,roboty” pracowali dla wyższych klas społecznych, po czasy najistotniejsze dla polskiej historii, czyli II wojnę światową, która pochłonęła miliony ofiar w obozach zagłady i pracy, gdzie niewolnictwo i brak poszanowania człowieka było elementem strategii wojsk wroga a do dziś budzi światowe kontrowersje. Kolejną bulwersującą kwestią była sprawa kolonizacji się Europy na terenie Ameryki i Australii. Zagłada plemion obu kontynentów ( Ameryki: Indian oraz Australii: Aborygenów). Zasiedlanie się europejczyków pozbawiło praw do ziem i życia rdzennym mieszkańcom. Prawa kobiet. Niewolnictwo, jak już wspomniałam bardzo mocno godziła w poczucie godności kobiet. Warto, więc zatem zwrócić uwagę na prawa kobiet na świecie, ponieważ sprawa budzi sprzeciw i kontrowersje ludzi i organizacji, które walczą we współczesnym świecie o ich poszanowanie. W większości krajach kobiety uzyskały ustawowo pełnię praw, ale znany dosyć powszechnie jest problem traktowania kobiet w krajach muzułmańskich. Młode kobiety wcześnie wychodzą za mąż, są traktowane przez...