Ramowy plan wypowiedzi

Temat: Motyw konfliktu wewnętrznego bohatera w twórczości polskich romantyków. Uzasadnij na wybranych przykładach.

Określenie problemu…………………

Argumentacja tematu

Wstęp

Krótka charakterystyka bohatera romantycznego, wyjaśnienie pojęcia konflikt.

Rozwinięcie

1. Przemiana wewnętrzna nieszczęśliwego kochanka w bojownika o wyzwolenie narodu w utworze Adama Mickiewicza „Dziady” cz. III.

2. Koleje losu przyczyną konfliktu wewnętrznego i pozytywnej przemiany Jacka Soplicy.

3. Nieszczęśliwa miłość do kobiety powodem wewnętrznej walki głównego bohatera w utworze Juliusza Słowackiego „Kordian”.

4. Poeta romantyczny oderwany od życia, rozdarty pomiędzy nim a uprawianą przez siebie poezją w utworze Zbigniewa Krasińskiego „Nie-boska komedia”.

/lub/Ludzkie rozdarcie rozdzielone pomiędzy dwie sprzeczne postacie w utworze Zbigniewa Krasińskiego „Nie-boska komedia”.

Wnioski

-konflikt wewnętrzny jako jedna cech charakteryzujących bohatera romantycznego,

- w twórczości polskich romantyków wielokrotnie odnajdujemy bohaterów przeżywających wewnętrzne konflikty,

-wewnętrzne rozdarcie było przyczyną wielu zmian w życiu i osobowości analizowanych postaci literackich.