Ramowy plan wypowiedzi Temat: Motyw konfliktu wewnętrznego bohatera w twórczości polskich romantyków. Uzasadnij na wybranych przykładach. Określenie problemu………………… Argumentacja tematu Wstęp Krótka charakterystyka bohatera romantycznego, wyjaśnienie pojęcia konflikt. Rozwinięcie 1. Przemiana wewnętrzna nieszczęśliwego kochanka w bojownika o wyzwolenie narodu w utworze Adama Mickiewicza „Dziady” cz. III. 2. Koleje losu przyczyną konfliktu wewnętrznego i pozytywnej przemiany Jacka Soplicy. 3. Nieszczęśliwa miłość do kobiety powodem wewnętrznej walki głównego bohatera w utworze Juliusza Słowackiego „Kordian”. 4. Poeta romantyczny oderwany od życia, rozdarty pomiędzy nim a uprawianą przez siebie poezją w utworze Zbigniewa Krasińskiego „Nie-boska komedia”. /lub/Ludzkie...