Jak pokazuje literatura relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem są ważnym tematem, poruszanym przez pisarzy niezależnie od epoki. Człowiek szukał Boga ale jednocześnie buntował się przeciwko niemu. Dlatego relacje z Bogiem są tak różnorodne. Różny jest także sposób ukazywania Boga i dążenia człowieka do niego. Przykładem dzieła literackiego, które porusza kwestie relacji dwóch światów boskiego i ludzkiego jest mitologia starożytnych Greków i Rzymian. Wbrew pozorom Olimp był bardzo bliski ludzkiemu światu. Nie znaczyło to jednak wyłącznie specjalnej opieki bóstw nad ludźmi. Świat bogów był bliski światu ludzi poprzez postawy mieszkańców Olimpu. Bogowie greccy mi rzymscy dalecy są od ideałów. Ich zachowania przypominają zachowania ludzi. Są kapryśni, despotyczni a swoje interesy przedkładają nad dobro innych. Są także próżni i w pomocy ludziom kierują się własnymi sympatiami lub chęcią odwetu na innym z bóstw. Bogowie z greckiej i rzymskiej Mitologii są także mściwi i okrutni, karzą nieraz bardzo bezwzględnie za nieposłuszeństwo. Stąd starożytni często nie wiedzieli jaki los ich czeka. Mimo istnienia pewnych określonych rytuałów i obrzędów kultu a także określonych kompetencji każdego z bogów, byli oni często kapryśni i nieprzewidywalni. Każą ludzi wedle swego własnego kaprysu, narażając ich nierzadko na liczne cierpienia. Odmienny obraz Boga znajdujemy w biblii. Bóg biblijny jest dobry i pełen miłości, dba o naród, który wybrał. Także nie lubi sprzeciwu i wymaga posłuszeństwa. Jednak w swych decyzjach kieruje się nie egoizmem ale boskim zamysłem mającym na celu dobro człowieka. Inaczej także rysuje się w filozofii i religii chrześcijańskiej problem życia po śmierci. Mitologiczni bogowie nie określali jasno co dzieje się z człowiekiem po tym jak trafi do Hadesu. Tymczasem Bóg chrześcijański wyraźnie ukazuje drogę pozwalającą osiągnięcie wiecznego szczęścia. Drogę polegającą na posłuszeństwie jego nakazom. W średniowieczu wierzono iż wzorem świętości jest asceta. Przykładem świętego i ascety jest św. Aleksy, bohater "Legendy o świętym Aleksym." Aleksy żyje w dostatku niczego mu nie brakuje. Postanawia jednak zrezygnować ze wszystkiego. Wiedzie życie żebraka, umartwia się i pozwala się poniżać wszystko to dlatego, że wierzy iż właśnie w ten sposób zdobędzie boskie miłosierdzie i osiągnie życie wieczne. Równocześnie jednak poprzez przyjęcie takiej postawy święty Aleksy zapomniał i miłości do rodziny. Odrzucając wszystko co ziemskie zapomniał o boskim przykazaniu miłości bliźniego. Wszystko to wynikało z przyjętej przez świętego filozofii i obrazu Boga, który...