Pojęcie renesansu w literaturze angielskiej różni się dość znacznie od tego co przez renesans rozumiemy w kontekście innych literatur europejskich. Generalnie rzecz biorąc, nie ma zgody, co do chronologicznych ram renesansu w Europie, chociaż istnieje silna tendencja do kojarzenia renesansu głównie z XVI w. Dramaturg angielski światowej sławy, William Szekspir urodził się 23 kwietnia 1564 roku w Stratfordzie. Jego ojciec John Szekspir wywodził się z chłopskiej rodziny. Był mistrzem rękawiczników. Matką była Mary Arden, która pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej. William miał cztery siostry i dwóch braci. Swoją edukację rozpoczął w siódmym roku życia, a więc około roku 1571 w Grammar School. Uczył się tam łaciny, greki, historii, literatury antycznej i retoryki. W wieku 18 lat, 27 listopada 1582 roku, William Szekspir ożenił się z 26-letnią Anną Hathaway. Zamieszkali razem w rodzinnym domu Szekspira w Stratfordzie. Z ich związku narodziło się troje dzieci: córka Zuzanna i bliźnięta Judyta i Hamnet. W roku 1588 Szekspir zostawiając rodzinę przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał tam przez następne 20 lat, pracując w teatrze. W 1576 roku James Burbage, stolarz i aktor, wybudował na północnym przedmieściu Londynu pierwszy teatr „The Theatre”. Wkrótce pojawiły się inne teatry: „The Curtain”, „The Rose”. Teatr stał się ulubionym miejscem spotkań wszystkich grup społecznych. Był instytucją kulturalną, która realizowała zapotrzebowanie na informację, przeżycia natury duchowej i estetycznej oraz rozrywkę. Wtedy też pojawiły się pierwsze sukcesy, na krótka przerwane w latach 1592-1594 przez zarazę, która spowodowała zamknięcie teatrów i zmusiła poetę do opuszczenia Londynu. Kiedy w roku 1595 zaraza wygasła życie teatralne Londynu zaczęło się odradzać. Szekspir wrócił do stolicy i związał się z zespołem o nazwie SŁUDZY LORDA SZAMBELANA, dla którego napisał swe najlepsze sztuki. 26-27 grudnia 1594 roku dostąpił zaszczytu: wystąpił w swej sztuce, była to Komedia omyłek, przed Królową Elżbietą. Szekspir wówczas rezygnuje z chóru, nie uwzględnia trzech jedności: czasu, miejsca, akcji. Jako tło swych intryg obiera pejzaż, zapełnia go jednak wiedźmami i duchami. A co najważniejsze miejscem prawdziwego dramatu nie czyni scenę, lecz psychikę swoich bohaterów. Wysokie dochody, jakie otrzymał za swoje sztuki skłoniły Szekspira do starań o tytuł szlachecki. 20 października 1596 roku rodzina Szekspira pozyskała herb. Odtąd do nazwiska poety dodawano słowo „dżentelmen”. W tym samym roku zmarł Williamowi jedyny syn Hamnet, dziedzic i spadkobierca tytułu i zaszczytów. W...