ZAZNACZANIE:

Delete/Backspace – wyczyść zaznaczony obszar

Ctrl+D – odznacz

Ctrl+A – zaznacz wszystko

Shift+Ctrl+D – Zaznacz ponownie

Alt+Ctrl+I – odwróć zaznaczenie

WIDOK:

F – zmiana trybu ekranu

Alt+Ctrl+; - zablokuj linie pomocnicze

Ctrl+H – pokaż dodatkowe

Alt+Ctrl+’ – Siatka

Ctrl+R – Miarki

Spacja – Rączka

Ctrl++ - przybliżanie

Ctrl+- - Oddalanie

Ctrl+Alt+0 – Rozmiar 100%

Alt+Ctrl++ - przybliżanie ze zmianą rozmiaru okna

Alt+Ctrl+- - oddalanie ze zmianą rozmiaru okna

KOLORY:

D – resetuj kolory

X – zamień kolor narzędzia z kolorem tła

Ctrl+L – poziomy

Shift+Ctrl+L – Auto-poziomy

Alt+Shift+Ctrl+L – Auto-kontrast

Ctrl+M – Krzywe

Ctrl+B – balans kolorów

Ctrl+U – Barwa/nasycenie

Shift+Ctrl+U – Usuń kolor

Shift+Ctrl+Y – pokaż kolory będące poza przestrzeni(dla druku)

Ctrl+I – odwróc kolor

EDYCJA:

Q – maskowanie

Ctrl+X – wytnij

Ctrl +C – Kopiuj

Ctrl+V – Wklej

Ctrl+Z – Cofnij

Shift+Ctrl+C – kopiuj załączone(uwzględnia wszystkie widoczne warstwy)

Shift+Ctrl+V – Wklej do zaznaczenia

Alt+Shift+Ctrl+V – Wklej poza zaznaczeniem

Alt+Shift+Ctrl+Z – krok w przód w Historii

Alt+Ctrl+Z - krok w tył w Historii

Shift+Ctrl+F – krycie użytego filtra

Shift+Backspace – wypełnij

Alt+Backspace – wypełnij kolorem narzędzia

Ctrl+Backspace – wypełnij kolorem tła

Ctrl+T – przekształcanie swobodne

Shift+Ctrl+T – przekształć ponownie

Ctrl+F – ostatni filtr

Shift+Ctrl+X - Skraplanie

WARSTWY:

Ctrl+[ - przenieś obecną warstwę w dół

Ctrl+] – przenieś obecną warstwę w górę

Shift+Ctrl+[ - przenieś obecną warstwę na sam dół

Shift+Ctrl+] – przenieś obecną warstwę na sama górę

Ctrl+G – grupuj z poprzednią

Shift+Ctrl+G – rozgrupuj

1-0 – krycie warstwy

Ctrl+J – powiel warstwę

Ctrl+E – połącz w dół/spłaszcz połączone

Shift+Ctrl+E – złącz widoczne

Shift+Ctrl+N – nowa warstwa

Alt+Shift+[ - Najniższa warstwa

Alt+Shift+] = Najwyższa warstwa

PALETY:

Tab – Pokaż/schowaj wszystko

Shift+Tab – pokaż/ schowaj wszystkie palety

F6 - pokaż/ schowaj paletę kolorów

F7 - pokaż/ schowaj paletę warstw

F8 - pokaż/ schowaj paletę informacyjną

F9 - pokaż/ schowaj paletę akcji

PLIK:

Ctrl+N – nowy

Ctrl+O – Otwórz

Alt+Ctrl+O – Otwórz jako

Ctrl+W – Zamknij

Shift+Ctrl+W – zamknij wszystkie

Ctrl+S – Zapisz

Shift+Ctrl+S – Zapisz jako

Shift+Ctrl+Tab – następny dokument

Ctrl+Tab – Poprzedni dokument

Alt+Shift+Ctrl+P – Opcje drukowania

Shift+Ctrl+P – Ustawienia strony

Ctrl+P – Drukuj

Ctrl+Q – zakończ

NARZĘDZIA:

A – Selection tool – Zaznaczanie ścieżki

B – Paintbrush Tool – Pędzel

C – Crop Tool – Gumka

E – Eraser Tool – Gradient

G – Gradient Tool – gradient

H – Hand Tool – Rączka

I – Eyedriooer Tool – Kroplomierz

J – Airbrush Tool – Aerograf

K – Slice Tool – odcięcie

L – Lasso Tool – Lasso

M – Marque Tool – Zaznaczanie

N – Notes Tool – Adnotacje

O – Dodge Tool – Rozjaśnianie

P – Pen Tool – Pióro

R – Blur Tool – Rozmycie

S – Stamp Tool – Stempel

T – Type Tool – tekst

U – Rectangle Tool – Prostokąt

V – Move Tool – Przesunięcie

W – Magic Wand Tool – Różdżka

Y – History Paintbrush Tool – Pędzel Historii

1-0 – Opacity – krycie narzędzia 10%-100%

[ - zmiejszenie wielkości pędzla

] – zwiększenie wielkości pędzla

< - poprzedni pędzel

> - następny pędzel

SHIft+[ - zmiejszenie twardości pędzla o 25%

SHIft+] – zwieksznie twardości pędzla o 25%

SHIft+< - pierwszy pędzel

SHIft+> - ostatni pędzel

SHIft+A –Wybór Path Component Selection/ Direct Selection Tool

SHIft+B – Wybór Paintbrush/ Pencil Tool

SHIft+E – Wybór Eraser/BAckground Eraser/Magic Eraser Tool

SHIft+G – Wybór Wybór Gradient/ Paint Bucket Tool

SHIft+I – Wybór Eyedropper/Color Sampler/Measure Tool

SHIft+K – Wybór Slice/Slice Select Tool

SHIft+L – Wybór Lasso/Polygonal Lasso/Magnetic Lasso Tool

SHIft+M – Wybór Rectangle/Elliptical Tool

SHIft+N – Wybór Notes/Audio Annotation Tool

SHIft+O – Wybór Dodge/Burn/Sponge Tool

SHIft+P – Wybór Pen/Freeform Pen Tool

SHIft+R – Wybór Blur/Sharpen/Smudge Tool

SHIft+S – Wybór Clone Stamp/Pattern Stamp Tool

SHIft+U – Wybór Rectangle/Rounded Rectangle/Ellipse/Polygon/Line/Custom Shape Tool

SHIft+Y – Wybór History Brush/Art. History Brush Tool