ZAZNACZANIE: Delete/Backspace – wyczyść zaznaczony obszar Ctrl+D – odznacz Ctrl+A – zaznacz wszystko Shift+Ctrl+D – Zaznacz ponownie Alt+Ctrl+I – odwróć zaznaczenie WIDOK: F – zmiana trybu ekranu Alt+Ctrl+; - zablokuj linie pomocnicze Ctrl+H – pokaż dodatkowe Alt+Ctrl+’ – Siatka Ctrl+R – Miarki Spacja – Rączka Ctrl++ - przybliżanie Ctrl+- - Oddalanie Ctrl+Alt+0 – Rozmiar 100% Alt+Ctrl++ - przybliżanie ze zmianą rozmiaru okna Alt+Ctrl+- - oddalanie ze zmianą rozmiaru okna KOLORY: D – resetuj kolory X – zamień kolor narzędzia z kolorem tła Ctrl+L – poziomy Shift+Ctrl+L – Auto-poziomy Alt+Shift+Ctrl+L – Auto-kontrast Ctrl+M – Krzywe Ctrl+B – balans kolorów Ctrl+U – Barwa/nasycenie Shift+Ctrl+U – Usuń kolor Shift+Ctrl+Y – pokaż kolory będące poza przestrzeni(dla druku) Ctrl+I – odwróc kolor EDYCJA: Q – maskowanie Ctrl+X – wytnij Ctrl +C – Kopiuj Ctrl+V – Wklej Ctrl+Z – Cofnij Shift+Ctrl+C – kopiuj załączone(uwzględnia wszystkie widoczne warstwy) Shift+Ctrl+V – Wklej do zaznaczenia Alt+Shift+Ctrl+V – Wklej poza zaznaczeniem Alt+Shift+Ctrl+Z – krok w przód w Historii Alt+Ctrl+Z - krok w tył w Historii Shift+Ctrl+F – krycie użytego filtra Shift+Backspace – wypełnij Alt+Backspace – wypełnij kolorem narzędzia Ctrl+Backspace – wypełnij kolorem tła Ctrl+T – przekształcanie swobodne Shift+Ctrl+T – przekształć ponownie Ctrl+F – ostatni filtr Shift+Ctrl+X - Skraplanie WARSTWY: Ctrl+[ - przenieś obecną warstwę w dół Ctrl+] – przenieś obecną warstwę w górę Shift+Ctrl+[ - przenieś obecną warstwę na sam dół Shift+Ctrl+] – przenieś obecną warstwę na sama górę Ctrl+G – grupuj z poprzednią Shift+Ctrl+G – rozgrupuj 1-0 – krycie warstwy Ctrl+J – powiel warstwę Ctrl+E – połącz w dół/spłaszcz połączone Shift+Ctrl+E – złącz widoczne Shift+Ctrl+N – nowa warstwa Alt+Shift+[ - Najniższa warstwa Alt+Shift+] = Najwyższa warstwa PALETY: Tab – Pokaż/schowaj wszystko Shift+Tab – pokaż/ schowaj wszystkie palety F6 - pokaż/ schowaj paletę kolorów F7 - pokaż/ schowaj paletę warstw F8 - pokaż/ schowaj paletę informacyjną F9 - pokaż/ schowaj paletę akcji PLIK: Ctrl+N – nowy Ctrl+O – Otwórz Alt+Ctrl+O – Otwórz jako Ctrl+W – Zamknij Shift+Ctrl+W – zamknij wszystkie Ctrl+S – Zapisz Shift+Ctrl+S – Zapisz jako Shift+Ctrl+Tab – następny dokument Ctrl+Tab – Poprzedni dokument Alt+Shift+Ctrl+P – Opcje drukowania Shift+Ctrl+P – Ustawienia strony Ctrl+P – Drukuj Ctrl+Q – zakończ NARZĘDZIA: A – Selection tool – Zaznaczanie ścieżki B – Paintbrush Tool – Pędzel C – Crop Tool – Gumka E – Eraser Tool – Gradient G – Gradient Tool – gradient H – Hand Tool – Rączka I – Eyedriooer Tool – Kroplomierz J –...