1. Spotkanie Zbyszka i Danusi w gospodzie w Tyńcu. 2. Ślubowanie rycerskie Zbyszka. 3. Atak Zbyszka na posła krzyżackiego Kuno von Lichtesteina. 4. Skarga Krzyżaka na Zbyszka. 5. Uwięzienie i skazanie Zbyszka na śmierć. 6. Próby uwolnienia młodego rycerza. 7. Dzień egzekucji. 8. Uratowanie chłopca przez Danusię. 9. Zrękowiny. (zaręczyny) 10. Brak zgody Juranda na ślub córki, 11. Rozłąka Zbyszka i Danuśki. 12. Spotkanie na dworze księcia Janusza. 13. Zbyszko ranny w polowaniu na tura. 14. Troskliwa opieka Danusi. 15. Pasowanie Zbyszka na rycerza przez księcia Janusza. 16. Potajemny ślub...