Organizacja ucząca się Organizacja ucząca się według petera M. Senge (twórca pojęcia) • To taka organizacja, która ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania własnej przyszłości. Nigdy nie można powiedzieć „jesteśmy organizacją uczącą się”, gdyż OUS to „sposób na życie” organizacji. Gdy ktoś z zadowoleniem stwierdzi, że jego firma stała się doskonałą „organizacją uczącą się”, zaprzecza definicji tej organizacji: nigdy nie można stwierdzić, że jesteśmy doskonali. • Organizacja ucząca się według petera M. Senge (twórca pojęcia) • Uprawianie dyscypliny „organizacji uczącej się” to nie naśladowanie wzoru. Organizacja ucząca się to organizacja adaptująca się do zmiennych warunków oraz zapewniająca stałe doskonalenie się uczestników, czyli nabywanie przez nich nowych umiejętności, możliwości, wzorców działania; istotnym elementem uczenia się jest uzyskiwanie informacji na temat popełnianych przez siebie błędów i wskazówek, w jaki sposób należy te błędy skorygować. • Organizacja ucząca się- definicja wg t. kotarbińskiego i J. Zieleniewskiego • "system, którego uporządkowanie polega przede wszystkim, na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane jego części w zasadzie współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części". • Pięć dyscyplin uczenia SIĘ” (wg petera senge) • 1. MISTRZOSTWO OSOBISTE • 2. MODELOWE MYŚLENIE • 3. WSPÓLNA WIZJA • 4. ZESPOŁOWE UCZENIE SIĘ • 5. MYŚLENIE SYSTEMOWE • CECHY WYRÓŻNIAJĄCE ORGANZIACJĘ UCZĄCĄ SIĘ • - UCZENIE SIĘ NA BŁĘDACH • - CIĄGŁY TRENING PERSONELU ORAZ PLANOWE SZKOLENIA • - ROZWÓJ PERSONELU KIEROWANY PRZEZ KIEROWNICTWO • - DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ • - PODEJMOWANIE RYZYKA • - ZACHĘCANIE DO EKSPERYMENTOWANIA • - CZĘSTE PRZEGLĄDY PROCEDUR DZIAŁANIA • - POSZUKIWANIE SPOSOBÓW ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI PRACY • - PODEJMOWANIE DECYZJI NA PODSTAWIE FAKTÓW • - ŚCISŁA WSPÓŁPRACA MIĘDZY DZIAŁAMI METODY STOSOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ UCZĄCĄ SIĘ • - CRM (ANG. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) • ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI • - FRANCHISING • JEST SPOSOBEM NA ORGANIZOWANIE JEDNOLITYCH PLACÓWEK NA NOWYCH TERENACH. PLACÓWKI TE SA PROWADZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE NA WŁASNY RACHUNEK I WE WŁASNYM INTERESIE. KORZYSTAJĄ ONE Z OZNACZEŃ FIRMY, EMBLEMATÓW, SYMBOLI, KTÓRE GWARANTUJĄ RENOMĘ I WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG. • - OUTPLACEMENT • ZWOLNIENIA MONITOROWANE – JEST TO PROGRAM POLEGAJĄCY NA UDZIELENIU POMOCY ORAZ WSPARCIA ZWALNIANYM PRACOWNIKOM W POSZUKIWANIU NOWYCH MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA • - FUZJA • DOBROWOLNE POŁĄCZENIE MAJĄTKU DWÓCH LUB KILKU PRZEDSIĘBIORSTW W JEDEN ORGANIZM, KTÓRE ZAKŁADAJĄ...