Zaznacz zdanie fałszywe. A) Liczba krawędzi każdego ostrosłupa jest liczbą parzystą. B) Liczba krawędzi każdego graniastosłupa dzieli się przez 3. C) Liczba krawędzi każdego ostrosłupa dzieli się przez 3. D) Liczba wierzchołków każdego graniastosłupa jest liczbą parzystą. Jeżeli w podstawie ostrosłupa jest –kąt, to ma on krawędzi ( w podstawie i krawędzi bocznych). Oczywiście liczba ta zawsze jest parzysta, natomiast nie...