NBW1- grupa b. PS1. Podstawy bezp. państwa i teorii bezpieczeństwa. Temat: Analiza źródeł wiedzy o bezpieczeństwie państwa (narodowym) w perspektywie historycznej i współczesnej – opracowanie bibliografii. 1. Antczak A., Unia Europejska BEZPIECZEŃSTWO – STRATEGIA– INTERESY, WSGE, Józefów 2011. 2. Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006. 3. Bobrow D., Haliżak E., Zięba R., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997. 4. Dyrcz Cz., Terroryzm początku XXI wieku jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, Gdynia 2005. 5. Jendraszczak E., Narodowy system zarządzania w sytuacjach kryzysowych, DSO MON, Warszawa1996. 6. Kaczmarek J., Problemy współczesnego świata, Wrocław 1999. 7. Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), Warszawa 2010. 8. Marjański A., Sułkowski Ł., Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, Green, Łódź 2009. 9. Michniak J., Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych, Instytut Zarządzania i Dowodzenia, Warszawa 2003. 10. Pokruszyński W., Teoretyczne...