NBW1- grupa b. PS1. Podstawy bezp. państwa i teorii bezpieczeństwa.Temat:

Analiza źródeł wiedzy o bezpieczeństwie państwa (narodowym) w perspektywie historycznej i współczesnej – opracowanie bibliografii.

1. Antczak A., Unia Europejska BEZPIECZEŃSTWO – STRATEGIA– INTERESY, WSGE, Józefów 2011.

2. Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

3. Bobrow D., Haliżak E., Zięba R., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997.

4. Dyrcz Cz., Terroryzm początku XXI wieku jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, Gdynia 2005.

5. Jendraszczak E., Narodowy system zarządzania w sytuacjach kryzysowych, DSO MON, Warszawa1996.

6. Kaczmarek J., Problemy współczesnego świata, Wrocław 1999.

7. Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), Warszawa 2010.

8. Marjański A., Sułkowski Ł., Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, Green, Łódź 2009.

9. Michniak J., Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych, Instytut Zarządzania i Dowodzenia, Warszawa 2003.

10. Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów 2010.

11. Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Toruń 2006.

12. Szmulik B., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, C. H. BECK, Warszawa 2012.

13. Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984.

14. Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

15. Wiśniewski B., Ogniwa ochrony państwa w systemie obronności RP, AON, Warszawa

2001.

16. Zwoliński A., Wojna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.