Czasopisma literackie w XIX wieku były bardzo popularną odskocznią od otaczającej rzeczywistości. Na skutek restrykcji politycznych i okoliczności jakie panowały wtedy w Polsce ( zarejestrowanie "Solidarności", wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku, silna cenzura), czasopisma często były zmuszane zawieszać swoją działalność, jednakże środowiska artystyczna często odzyskiwały tytuł w niezmienionej postaci. Teraz tymczasem są ważnym składnikiem bieżącego życia literackiego i źródłami do badań historycznych. Czasopismo, którym się zajme nosi tytół "Zeszyty Literackie". Ma charakter ogólny, zwykle publikujący różne teksty literackie, artykuły, recenzje. Charakterystyczne są też bloki tematyczne opierające się na konkretnej problematyce. Jest to kwartalnik literacki, założony w 1982 roku i wychodzący w Paryżu, a od 1990 roku w Warszawie. Zespół redakcyjny tworzą lub tworzyli: Stanisław Barańczak- polski poeta, krytyk literacki, tłumacz poezji, jeden z najważniejszych twórców Nowej Fali, Ewa Bieńkowska- autorka dzieł tj. "Dwie twarze losu: Nietzsche-Norwid"; "Co mówią kamienie Wenecji"; , Josif Brodski (zm. 1996), Tomasz Cyz- Dramaturg Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie , Wojciech Karpiński- polski historyk sztuki, historyk idei, krytyk literacki, tłumacz., Petr Král, Ewa Kuryluk autorka dzieł: "Podróż do granic sztuki","Weronika i jej chusta", Mikołaj Nowak-Rogoziński (sekretarz redakcji), Roberto Salvadori, Tomas Venclova, Adam Zagajewski, Marek Zagańczyk (zastępca redaktora naczelnego). Redaktorem naczelnym jest Barbara Toruńczyk- polska publicystka, eseistka, historyk literatury, wydawca, działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL. Autorka takich artykułów w Zeszytach Literackich jak : Strzępy rozmów - wywiad z K.A. Jeleńskim (nr. 21), Rozmowa z Józefem Czapskim (nr.45), Wiersze na 85. urodziny (nr.56), "A więc jesteś, bądź co bądź? To dale bądź" [o: tomie "Podróż zimowa" Stanisława Barańczaka] (nr. 109) Kwartalnik „Zeszyty Literackie” powstał w Paryżu w roku 1982, w Polsce publikowany jest od 1990. Siedziba redakcji mieści się w Warszawie od 1992 roku. Od 2005 wydawaniem kwartalnika zajmuje się Fundacja Zeszytów Literackich, a finansuje go Fundacja Agory. Zeszyty Literackie skupiały w sobie osoby, które stawiały sobie za cel przyswojenia polskiemu czytelnikowi literatury emigracyjnej. Miała na celu również scalenie literatury krajowej wraz z emigracyjną. "Zeszyty Literackie" wypromowały znanych dzisiaj autorów wielu dzieł literackich, m.in. nagradzanych Nagrodą Nobla- Czesław Miłosz autor dzieła "Ocalenie", czy " Zniewolony Umysł"...