książki Streszczenie według:mimetyczny Autor : Adam Mickiewicz Summary rating: 5 stars (2 Recenzja) Wizyty : 1262 słów:900 More About : pan tadeusz i dziady Summarize It Ads by Google MetaTrader 4 FX Trading Download MT4 For Free & Practice trading FX Today With Alpari (UK). alpari.co.uk/metatrader-trading Prace zaliczeniowe Pomoc naukowa przy pisaniu pracy Masz problem? Zapraszamy www.pomocnaukowa.net Зарабатывай на Forex. Бесплатные Демо-счет и Online Семинар! www.alpari.ru Obraz i ocena społeczeństwa polskiego w utworach Adama Mickiewicza - Dziady i Pan Tadeusz Adam Mickiewicz dużo przebywał na polskich dworach. Tam zgłębił polską tradycję, zwyczaje i podania oraz poznał obraz życia drobnej szlachty. Nic dziwnego, że znalazło to odzwierciedlenie w jego utworach. Poeta wierzył, że Polska może odzyskać niepodległość głównie za sprawą ludzi prostych. Pomimo upadków kolejnych powstań on ciągle dopatrywał się siły narodu, która leży w jego ludzie. Społeczeństwo polskie, zarówno w Panu Tadeuszu jak i w Dziadach jest zróżnicowane nie tylko pod względem majątkowym, ale i światopoglądowym, odmienny jest także ich stosunek do zaborcy. Ta ostatnia rzecz okazuje się kluczowa w utworach Mickiewicza, ma również duże znaczenie w historii Polski. Środowisko kongresowe przedstawione w Dziadach podzielone zostało na "towarzystwo stolikowe" oraz "towarzystwo przy drzwiach". Ludzie siedzący wogół stolika to elita rządząca Królestwem Polskim: różnego rodzaju urzędnicy carscy, generałowie, arystokracja, którzy dobro własne przekładają nad dobro narodu. Przyjmują oni ugodowy stosunek do zaborczy, licząc przy tym na objęcie wyższych stanowisk. Prowadzą oni błahe rozmowy w języku francuskim. Wśród nich znajdują się również poeci i pisarze. Artysći ci piszą o rzeczach, które poniekąd wygodne są dla zaborcy. Zajmują oni neoklasycystyczne stanowisko - sądzą, że literatura nie powinna mówić o wydarzeniach współczesnych - aby je ocenić niezbędny jest odpowiedni odstęp czasowy. W rzeczywistości nie chca oni w swych dziełach propagować żadnych narodowowyzwoleńczych ideii, gdyż grozi to represjami ze strony okupanta. Niektórzy z nich zasłaniają się śmiesznymi argumentami, jakoby to opisywanie okrucieństwa kłóciło się ze słowiańską łagodnością Polaków. Odpowiedzią na takowe poglądy jest postawa "towarzystwa przy drzwiach", czyli grupy w większości młodych osób, którzy nie...