WNIOSKOWANIE

1. Tekst

Skoro dawną tragedię zepchnął z toru dialektyczny pęd ku wiedzy i naukowemu optymizmowi, to z tego faktu trzeba by wnioskować o wiecznej walce między światopoglądem teoretycznym a tragicznym. (Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii z ducha muzyki)

2. Formalny schemat wnioskowania

a) p: Skoro dawną tragedię zepchnął z toru dialektyczny pęd ku wiedzy i naukowemu optymizmowi,(...)w: (...) trzeba by wnioskować o wiecznej walce między światopoglądem teoretycznym a tragicznym (...)

b) p: Dawną tragedię zepchnął z toru dialektyczny pęd ku wiedzy i naukowemu optymizmowi.

w: Istnieje odwieczna walka pomiędzy światopoglądem teoretycznym a tragicznym.

c) e: Jeśli dawną tragedię zepchnął z toru dialektyczny pęd ku wiedzy i naukowemu optymizmowi, to istnieje wieczna walka pomiędzy światopoglądem teoretycznym a tragicznym.

d)

p

p → w

q

(p ^ (p → w)) → w

4. Poprawność materialna

p: uogólnienie subiektywnych odczuć podmiotu; Stopień prawomocności przesłanki równa się prawomocności uogólnienia.

E: uogólnienie subiektywnego zdania podmiotu na temat istnienia pewnego związku; Wymagane epistemologiczne założenie, że wiedza uzyskana przez podmiot jest pewna.

Wnioskowanie można uznać za poprawne pod warunkiem przyjęcia pewnego uogólnienia oraz epistemologicznego założenia.