binoculars-lornetka calculator-kalkulator camcorder-kamera can opener-otwieracz do puszek corkscrew-korkociąg digital camera-aparat cyfrowy digital radio-radio cyfrowe digital watch-zegarek cyfrowy dishwasher-zmywarka engine-silnik fax machine-faks gadget-gadżet games console-konsola do gier hoover-odkurzacz household applliance-urządzenie domowe laptop-komputer przenośny machine-maszyna miscroscope-mikroskop mobile phone-telefon komórkowy modern technology-nowoczesna technologia player-odtwarzacz ~CD-CD ~DVD ~MP3 robot-robot satellite TV-telewizja satelitarna stapler-zszywacz washing machine-pralka xerox machine-ksero chat to friends-czatować z przyjaciółmi download music-ściągać muzykę listen to music-słuchać muzyki make phone calls-dzwonić play games-grać w gry send-wysyłać ~emails-maile ~text messages-esemesy surf the internet-surfować w internecie take photos/videos-robić zdjęcia/kręcić filmy watch DVDs-oglądać filmy DVD battery-bateria cable-kabel charge-ładować charger-ładowarka connect sth to sth-podłączyć coś do czegoś dial a number-wykręcić numer give instructions-wydawać instrukcje insert sth-wkładać coś headphones-słuchawki lift the lid-podnieść pokrywę manual-instrukcja obsługi photocopy a document-zrobić ksero dokumentu place the document face down-położyć dokument stroną w dół plug-wtyczka plug sth in-włączać coś do kontaktu point the remote control at the TV-skierować pilota na telewizor push the button-nacisnąć przycisk remote control-pilot, zdalne sterowanie remove the cover of the phone-zdjąć obudowę telefonu replace the cover of the phone-wymieniać,odkładać na miejsce obudowę telefonu SIM card-karta SIM slide out-wysunąć socket-kontakt switch/turn sth off-wyłączać coś switch/turn sth on-włączać coś take out the battery-wyjąć baterię turn sth up-podgłośnić turn sth down-ściszyć unplug-wyłączać coś z kontaktu close a window-zamknąć okno computer-komputer computer programme-program komputerowy crash-awaria create a new document-stworzyć nowy dokument database-baza danych hard disk-dysk twardy keyboard-klawiatura mat-podkładka monitor-monitor mouse-myszka open a folder-otworzyć folder PC(personal computer)-komputer osobosty print a document-wydrukować dokument printer-drukarka save your work-zapisać pracę screen-ekran scroll down the menu-przewijać menu shut down the computer-wyłączyć komputer software-oprogramowanie install-instalować speaker-głośnik start the computer-włączyć komputer underline selected text-podkreślać wybrany tekst browser-przeglądarka click on a link-kliknąć link connect to the internet-połączyć się z internetem...