W okresie Polskiej Republiki Ludowej ochrona porządku publicznego należała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . Organ ten powstał w 1954 roku i był następcą dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego(działającego w latach 1945-1954). Przejął po nim szereg kompetencji, między innymi: ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zwalczanie oporu społecznego, zdobywanie informacji. W roku 1956 w wyniku reform przejął również pieczę nad utrzymaniem porządku publicznego w wyniku rozwiązania Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Na mocy zarządzenia ministra spraw wewnętrznych Władysława Wichy z 29 listopada 1956 roku, ustalono w ramach ochrony porządku publicznego nową strukturę dla MSW i podzielono ją na 3 grupy jednostek: • Piony organizacyjne, do których należą: Komenda Główna Milicji Obywatelskiej, Komenda Główna Straży Pożarnej, Komenda Główna Obrony Przeciwlotniczej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Centralny Zarząd Służby Zdrowia; • Jednostki Wojsk Wewnętrznych, czyli Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza, Zarząd Informacji Wojsk...