I. Postrzeganie obiektów 1. Jak rozpoznajemy kontury? „Pierwszym i ważnym krokiem przy poznawaniu wzorów jest analiza, tego co mamy przed sobą, przyporządkowanie konturów do określonych obiektów z jednej strony i do tła z drugiej.” 2. Jak rozpoznajemy obiekty? „Obiekty jako takie można rozpoznać tylko, ponieważ ich właściwości pozwalają na ich odgraniczenie jako jednostek od innych (obiektów/jednostek). Jedna z podstawowych operacji wszystkich procesów rozpoznawania wzorów polega na tym, żeby odgraniczyć obiekt do zidentyfikowania od otaczających go go a nie przynależnych do niego konturów.” 3. Jak rozpoznajemy wzory? „Zawsze chodzi o skanowanie świata rzeczy widzialnych na...