W literaturze przedmiotu należy umieścić opracowania dzieł, które znajdują się w literaturze podmiotu. Mogą to być książki, czasopisma, strony internetowe czy artykuły prasowe odnoszące się do omawianych przez nas utworów. W jaki sposób je zdobyć? Najlepiej udać się do nauczyciela języka polskiego, który powinien nam pomóc w tej kwestii. Można skorzystać również z bibliotek - szkolnej, miejskiej czy uniwersyteckiej - lub z Internetu. Należy jednak pamiętać, że w literaturze przedmiotu NIE MOGĄ znajdować się opracowania umieszczone na takich stronach WWW jak Sciaga.pl, Bryk.pl czy PolskiNa5.pl - muszą to być fachowe publikacje, które nie są...