Fakty i procesy: (=kultura wyższa, -kultura popularna)

= rejestracja w podręcznikach

- obecność na rynku

= indywidualność artystycznych wizji

- bezosobowość towaru

= kierowanie przekazu do jednostek

- kierowanie przekazu do mas

= monopol klasy wyższej

- demokratyzacja

= trudny odbiór

- łatwy odbiór

= hierarchie wartości

- hierarchie homogenizacyjne

= tworzenie (twórczość)

- podrabianie, imitacje, kopiowanie

= innowacyjność

- konformizm, konwencjonalność

= wyodrębnienie konkretnego odbiorcy

- bezosobowa, totalna publiczność, w której uległy zatarciu wszelkie granice społeczne i moralne

= kult prasy i wysiłku człowieka

- kult szczęścia i rozrywki

= kult wiedzy

- kult cudowności

= wolność ludzi

- zorganizowanie i kontrola społeczeństwa

= wspólnota

- samotność, autonomizacja

= wysoki poziom zorganizowania potrzeb

- najniższy wspólny mianownik

= elitaryzm

- masowość

= sztuka

- towar