Fakty i procesy: (=kultura wyższa, -kultura popularna) = rejestracja w podręcznikach - obecność na rynku = indywidualność artystycznych wizji - bezosobowość towaru = kierowanie przekazu do jednostek - kierowanie przekazu do mas = monopol klasy wyższej - demokratyzacja = trudny odbiór - łatwy odbiór = hierarchie wartości - hierarchie homogenizacyjne = tworzenie (twórczość) - podrabianie, imitacje, kopiowanie = innowacyjność - konformizm, konwencjonalność = wyodrębnienie konkretnego odbiorcy - bezosobowa, totalna publiczność, w której uległy zatarciu wszelkie granice...