Uwarunkowanie geopolityczne bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na bazie analizy historycznej W swojej pracy chciałbym omówić uwarunkowanie geopolityczne bezpieczeństwa Polski, gdyż to właśnie ono jest moim zdaniem najważniejszym uwarunkowaniem bezpieczeństwa narodowego. Aby należycie przedstawić ten ważny temat, trzeba wpierw powiedzieć czym tak naprawdę jest geopolityka. Najprościej rzecz ujmując nauka ta umożliwia badanie problemów bezpieczeństwa kraju w kategoriach geograficznych i dzięki temu prowadzenie stosownej polityki zagranicznej. Nie sposób jednak mówić o geopolitycznym uwarunkowaniu bezpieczeństwa państwa, nie uwzględniając czynników geopolitycznych. Czynniki te dzielą się na stałe i zmienne. Stałe czynniki geopolityczne są to: przestrzeń, położenie, wielkość, kształt, kultura narodu, zasoby naturalne i warunki klimatyczne. Do czynników zmiennych zalicza się stan, rozmieszczenie ludności, gospodarkę, technologię, instytucje polityczne wewnętrzne i międzynarodowe, transport oraz systemy telekomunikacyjne i informacyjne. Najlepszym historycznym przykładem wielkiej wagi uwarunkowania geopolitycznego jest sytuacja Polski jaka zaistniała w latach 30 XX wieku. Nasz kraj znalazł się wtedy w najgorszym geopolitycznym położeniu na świecie – między wielkimi totalitaryzmami, III Rzeszą, a Związkiem Sowieckim. Dochodził do tego problem braku naturalnych granic na zachodzie, jak i wschodzie naszego państwa, oraz słabe uzbrojenie armii i jej liczebność w stosunku do wojsk sąsiadów. Po 120 latach zaborów niepodległość Polski wisiała na krawędzi. Co się stało w następnych latach każdy Polak doskonale wie – wojna która w 1939 roku zaczęła się od Polski wyniszczyła nasz kraj i ponownie skazała nasz naród na niemal pięć dekad niewoli. A to wszystko właśnie wskutek fatalnej polityki prowadzonej przez polskich polityków tamtych czasów, która kompletnie lekceważyła uwarunkowanie geopolityczne naszego kraju, wręcz je ignorowała. Niewybaczalne jest podejście do tego problemu przez polskie elity , które bezgranicznie wierzyły w sojusz z Francją i siłę naszego wojska. Wyjątek stanowił Józef Piłsudski i publicyści obozu konserwatywnego. To właśnie wśród nich największą popularność zdobyła, nie rozumiana przez większość Polaków nauka, jaką była i jest geopolityka. To właśnie te grono ludzi opowiadało się za zaczęciem uprawiania przez Polskę polityki realnej – Realpolitik – czyli polityki opartej na kalkulacji siły i narodowych interesów, która to odrzuca czynniki moralne i etyczne jako te, które zakłócają realistyczne podejście do danej sprawy. To właśnie ci...