Opis Petersburga został umieszczony przez Adama Mickiewicza w III części ?Dziadów?. Poeta pisząc o mieście nie dopatruje się w nim żadnej logiki. Mówi, iż to miasto zostało wybudowane w niesprzyjającym, zimnym klimacie i złych warunkach. Klimat porównany jest do zmiennych humorów cara. Miejscem, w którym zbudowana Petersburg jest bagno, przez co ziemia jest nieurodzajna, ponadto ziemia ta jest miejscem męczeństwa tysięcy ludzi. Miasto zostało wzniesione dla uczczenia potęgi cara, która została podkreślona kunsztem i przepychem architektury. Budowle miasta nie odzwierciedlają tradycji i narodowości, gdyż są one wybudowane na wzór budynków europejskich, jak w Londynie, Wenecji czy Paryżu. Autor twierdzi, iż skopiowane budynki są nieudane. Ponadto poeta stwierdza, iż miasto jest dziełem samego szatana. Petersburg porównywany jest do wieży Babel, na której podobnie jak w mieście trudno się porozumieć. Tutejsze społeczeństwo podzielone jest na ?gminną trzodę? oraz służalców cara ? urzędników i wojskowych. Ludzie są dumni i próżni, naśladujący obce wzory. Poeta podkreśla wyraźny podział społeczeństwa. Pierwsi są dworscy urzędnicy zasłużeni dla kraju. Pokazują rosyjskie ordery rozpinając kurtki, nie zważając na zimno. Ci ludzie dumni są, iż otrzymali ordery za spiskowanie, prześladowania i morderstwa, wywyższają się ponad innych. Drudzy są młodzieńcy, ledwo wychowani na służalców cara. Kolejni urzędnicy państwowi gardzą wszystkimi, którzy są niżsi stanem niż oni i podlizują się...