Halie Selasje był cesarzem Etiopii przy prawie czterdzieści lat. Jest także głównym bohaterem książki pt:"cesarz" Ryszarda Kapuścińskiego. Z tego dzieła literackiego możemy dowiedzieć się wielu rzeczy na temat tego władcy. Cesarz był kruchy i drobny. Śpiąc w swoim łóżku był praktycznie niezauważalny "ginął w pościeli". W książce pisze, iż ważył on około pięćdziesięciu kilogramów. Halie na ważniejsze uroczystości zakładał mundur z wieloma odznaczeniami. Halie Selasje był człowiekiem, który nigdy po sobie nie dawał oznak zdenerwowania. Chciał uchodzić wśród ludu za dobrotliwego i pocieszającego władcę. Niestety w rzeczywistości okazywał się bezwzględnym tyranem. Cesarz Etiopii kazał nazywać się "królem królów";"wybrańcem bogów";"najdostojniejszym panem";"zwycięskim lwem pleminienia Judy" czy "trzcigodnym Panem" Poddani Cesarza oddawali mu wręcz pobożną cześć. W rzeczywistości bali się go. Wzbudzał on wśród poddanych strach i lęk. Mieli...