Temat: Zaprezentuj funkcjonowanie motywu przyjaźni w wybranych utworach literackich. Motto: „By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli.” Arystoteles Słowa te oddają wspaniale pojęcie przyjaźni, porównanej do owocu. Każdy z nas chciałyby mieć przyjaciela. Niektórzy doświadczyli, bądź doświadczają tego pięknego uczucia jakim jest przyjaźń. Różni ludzie w różny sposób definiują to pojęcie. Jednak „Słownik języka polskiego” dokładnie sprecyzował czym ona jest. Według niego to bliskie, serdeczne stosunki z kimś, oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji. Warto tutaj także przez chwilę zastanowić się nad epitetami, którymi można określić przyjaźń na przykład: przyjaźń prawdziwa, dozgonna, szczera, bezinteresowna, krótkotrwała, nieszczera. Zwykły przymiotnik może w niezwykły sposób nadać słowu „przyjaźń” nowe znaczenia. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się co w danym momencie czujemy do drugiej osoby. Na przykład, gdy używamy przymiotnika szczera to mamy na myśli coś bliskiego naszemu sercu, natomiast gdy używamy przymiotnika fałszywa chcemy podkreślić że coś jest dla nas nieprzyjemne, a wręcz odpychające. Wydaje się, że każdy człowiek mógłby wypowiedzieć się na temat tej więzi międzyludzkiej, oceniając ją różnie, w zależności od indywidualnych doświadczeń. Autorzy utworów literackich również nie pozostają wobec tego zjawiska obojętni, dzięki czemu motyw przyjaźni jest obecny na polu literatury, gdzie można znaleźć różne oblicza tego uczucia. Jedni autorzy piszą o przyjaźni do grobowej deski, drudzy o nieszczerej, a jeszcze inni twierdzą że przyjaźń jest w stanie przezwyciężyć wszystko. Są bohaterowie literatury, którzy nigdy nie zasmakowali prawdziwej przyjaźni, ale są i tacy, dla których los był łaskawszy. Takim szczęściarzem niewątpliwie był Stanisław Wokulski, główny bohater „Lalki” Bolesława Prusa. Był to romantyk, nieszczęśliwie zakochany w kobiecie, która jak tytułowa lalka, była bezduszna i oschła na jego uczucia. Jednak miał on bowiem okazję poznać i zaprzyjaźnić się z dwoma osobami. Najpiękniejszą taką przyjaźnią jest długoletnia znajomość z Ignacym Rzeckim. Na ich przykładnie widzimy, iż przyjaciel jest również przewodnikiem po życiowych meandrach. Prawdziwy druh roztacza nie tylko fizyczną opiekę, ale również i psychiczną nad swoim przyjacielem. Oto, w jaki sposób wyraża się łącząca ich przyjaźń: Ignacy dba o interesy sklepu Wokulskiego jak o własne , jest pracowity, zapobiegliwie i naiwnie stara się też wyswatać Stanisława z...