Temat : Siły zbrojne jako narzędzie polityki: rola, funkcje, zadania sił zbrojnych, podstawowe typy i rodzaje sił zbrojnych. Czynniki kulturowe, historyczne, ustrojowe, geograficzne, demograficzne, ekonomiczne a charakter sił zbrojnych, cywilna kontrola nad armią, charakterystyka wybranych armii świata. Siły zbrojne są to siły i środki, które są wydzielane przez państwa w przypadku zagrożenia militarnego, gwarantują stała gotowość do obrony państwa i oparcie ataku, dążą do utrzymania pokoju w stosunkach między narodowych, są również w pełnej gotowości na wypadek kryzysów i wspierają działania humanitarne. Dbają o porządek w państwie i o bezpieczeństwo i dobrobyt cywilów. SIŁY ZBROJNE - wyspecjalizowany organ państwa, przeznaczony do ochrony i obrony jego interesów przeż wykorzystanie go jako czynnika odstraszania przed agresją, lub w razie okoliczności prowadzenia walki zbrojnej aż do osiągnięcia założonego celu politycznego. Z punktu widzenia struktur organizacyjnych można je podzielić na regularne i nieregularne siły zbrojne, a z punktu widzenia charakteru prowadzonych działań na wojska operacyjne oraz siły i środki obrony terytorialnej, zaś ze względu na środowisko, w którym prowadzą działa na wojska lądowe, siły powietrzne i marynarkę Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. IV, AON, Warszawa 2004, s. 124 Od tysięcy siły zbrojne są fundamentem funkcjonowania i istnienia każdego państwa. Organizacje zbrojne, których siła i gotowość do działania decyduje o skuteczności obrony państwa, w budowaniu i utrzymywaniu bezpieczeństwa narodowego, jego przetrwaniu i stabilności.Organizacja wojskowa każdego narodu, system wojskowy, który posiada jest podobnie jak kultura i tradycja jednym z najbardziej autonomicznych atrybutów narodowych i państwowych, które są głównie powodowane różnicami w położeniu geopolitycznym, tradycjach, kulturze, w interesach i celach różnych państw. Siły zbrojne są również ciaglę zmieniane i modyfikowane, jest to spowodowane zmianami w polityce i postępem technologicznym. System wojskowy część systemu obrony, który obejmuje prawne, doktrynalne, materialnej, ludzkiej i terytorialnej elementy organizacji wojskowej państwa, pozwalającej budowanie i funkcjonowanie sił zbrojnych w ścisłym powiązaniu z władzą narodu, gospodarką i sojusznikami w obronie narodowej i wspólnej sojuszu. Do najważniejszych składników sił obronnych państwa zalicza się : Ducha i wole obrony narodu oraz jego obronne przygotowanie Wiarygodna strategie obronną Siły zbrojne Przygotowanie obronne terytorium Gwarancje sojusznicze Siły militarne...