Globalizacja jest to proces rozprzestrzeniania się podobnych lub takich samych zjawisk np: polityka, kultura, życie społeczne na całym świecie, niezależnie od czynnika cywilizacyjnego czy położenia geograficznego. Najczęstszym określeniem tego procesu nazywamy po prostu przekazywanie informacji. Efektem globalizacji jest tworzenie się jednego światowego społeczeństwa, czyli powolne lecz widoczne zanikanie kategorii państwa narodowego, a wzrost tempa interakcji dzięki technologi informacyjnej. Skutki tego procesu nie są do końca jeszcze rozpoznane wiadomo tylko że jak każdy proces, proces globalizacji ma swoje wady i zalety. W życiu codziennym proces ten jest z nami tak naprawdę wszędzie. Kiedy wychodzimy z domu i chcemy coś zjeść możemy iść do tej samej restauracji co mieszkańcy innych krajów np: Europy, Ameryki czy Azji. Tak samo jeśli chodzi o filmy, książkę lub też zwykły produkt w sklepie spożywczym. Dzięki globalizacji technologia przybrała takiego tempa rozwoju że podstawą jest dla nas posiadanie telefonu komórkowego bądź też komputera. Proces ten umożliwił nam integrację z ludźmi z innych krajów co przyczyniło się do zmniejszenia konfliktów między narodami. Jeżeli chodzi zaś o podłoże państwowe czy też rządowe możemy tu mówić oczywiście o finansach, własności kapitału, różnego rodzaju rynków, technologii oraz badaniach naukowych. Możemy zaobserwować wzrost handlu i różnego typu inwestycji na skalę światową, rozpowszechnianie technologii informacyjnej np: wysoki poziom edukacji oraz wzrost intensywności przepływu informacji i upowszechnianie demokracji. Wzrósł też nacisk na podwyższenie standardu życia oraz poprawiła się jakość polityki makroekonomicznej. Patrząc na skalę międzynarodową zauważamy standaryzację prawną, jednolite normy prawne czy też możliwość uczestniczenia w ponadnarodowych projektach i akcjach. Proces ten przyczynił się w dużej mierze do rozwoju sektora prywatnego. Szybkość i nowoczesność rozwoju nowych wyborów, sprawniejsze dostawy produktów wysoce dostosowanych do nabywców, ciągła poprawa jakości, elastyczność operacji oraz niski koszt rozwoju wyrobów to tylko efekty działania tego procesu. Teraz patrząc na to wszystko możemy w jakiś sposób uszeregować pozytywne cechy jak i negatywne cechy procesu globalizacji. Na pewno pozytywną cechą będzie integracja gospodarcza o której wcześniej wspomniałam, na przykład Unia Europejska, pakt NATO. Co za tym idzie lepsza komunikatywność, większa tolerancja narodowa oraz osłabienie konfliktów. Kolejnymi pozytywnymi aspektami tego procesu są postępy naukowo-techniczne (internet, telefonia), rozpowszechnienie oraz powiększenie rynku zbytu. Chodź pozytywnych cech jest na prawdę dużo to niestety i tak przeważają w tym procesie negatywne strony. Jednym z nich jest wzrost bezrobocia w krajach rozwiniętych gospodarczo oraz upadek małych przedsiębiorstw. W krajach słabiej rozwiniętych globalizacja oznacza dominację nad ich rynkami krajów wysokorozwiniętych. Niskie pensje dla pracowników z powodu przekazywania pieniędzy na konto koncernu. Niszczenie środowiska, wzrost ilości śmieci, zagrażanie środowiska naturalnego (dziura ozonowa, brak wody), rozwój motoryzacji. Chodź te czynniki są bardzo niekorzystne to i tak na pierwszym miejscu negatywnych cech globalizacji stawia się zagrożenie tożsamości narodowej (zanikanie symbolów narodowych oraz kultury). Podsumowując proces globalizacji jest już na tyle rozwinięty że nie da się już go cofnąć czy tez spowolnić. Wszystko co nas otacza jest tak naprawdę związane z tym procesem. Czy patrzymy na stronę polityczną, czy też na życie jednostki. Mimo tych wad myślę że z czasem proces ten przyniesie nam lepsze jutro, godne warunki do życia, sprawiedliwość społeczną i nowe technologie.