Pismo przewodnie biznesplanu

Prezentuje biznesplan, wyjaśnia jego cel, podaje tytuł planu oraz opisuje główne dziedziny, na których skoncentrował się autor planu.

Dodatkowo może zawierać takie elementy jak: geneza projektu (pomysł, historia, badania), zakres opracowania, źródła informacji, zakres odpowiedzialności autorów.

Strona tytułowa

Znajduje się tutaj:

- Tytuł planu

- Nazwa, adres, numer telefonu firmy oraz twój

- Data ukończenia planu

W nagłówku (który będzie widniał na wszystkich stronach) dobrze jest umieścić wersję biznesplanu, a w stopce nazwę swojej firmy albo nazwę przedsięwzięcia.

Streszczenie projektu

Streszczenie powinno skrótowo zapoznać (nie więcej niż na jednej, dwóch stronach) potencjalnych inwestorów z zawartością biznesplanu, zainteresować ich i zachęcić do zapoznania się z całością dokumentu. W streszczeniu powinny być zawarte informacje o bieżącym stanie firmy oraz o jej zamierzeniach na przyszłość.

Streszczenie obejmuje:

- Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści

- Wysokość środków finansowych potrzebnych do osiągnięcia celu

- Krótki opis produktu i rynku

- Najważniejsze dane (projekcje) finansowe na 3-5 lat naprzód

- Opis kadry menedżerskiej – szczególnie istotny w przypadku firm dopiero rozpoczynających działalność jako czynnik zaufania do kompetencji, doświadczenia i być może etyki osób zarządzających

Streszczenie, jako pierwsza informacja o projektowanych zamierzeniach, odgrywa bardzo istotną rolę, dlatego warto je poddać ocenie fachowców.