Temat: Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje na wybranych przykładach.

I. Literatura podmiotu:1. Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Wrocław 1973.

2. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, przekł. L. Staff, Warszawa 1995.

3. Słowacki J., Kordian, Warszawa 1977.

4. Stachura E., Wędrówką życie jest człowieka, [w:] tegoż, Piosenki, Olsztyn 1980.

II. Literatura przedmiotu:

1. Chrzanowski M., Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 2003.

2. Encyklopedia szkolna – język polski, pod red. A. Nawrot, Kraków 2006.

3. Maciejewski J., „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa 1976.

4. Wyskiel W., Wędrówką jedną życie jest człowieka, [w:] „Miesięcznik literacki” 1983, nr 7.