Temat: Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje na wybranych przykładach. I. Literatura podmiotu: 1. Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Wrocław 1973. 2. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, przekł. L. Staff, Warszawa 1995. 3. Słowacki J., Kordian, Warszawa 1977. 4. Stachura E., Wędrówką życie jest człowieka, [w:] tegoż, Piosenki, Olsztyn 1980. II. Literatura przedmiotu: 1. Chrzanowski M., Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 2003. 2. Encyklopedia szkolna – język polski, pod red. A. Nawrot, Kraków 2006. 3. Maciejewski J., „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa 1976. 4....