ANALIZA KRYTYCZNA OBOWIĄZUJĄCEJ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA ROSJI 12 maja 2009 prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał nową strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji. Zastąpiła ona podpisaną przez Władimira Putina w 2000 roku koncepcję. Zmiana spowodowana była sytuacją międzynarodową, jak i przeobrażeniem wewnętrznym kraju – m. in. w polityce zagranicznej, wojsku. Można było podejrzewać, że sytuacja na świecie spowodowała zmianę sposobu myślenia Rosji na obecne problemy. Niestety po przeczytaniu tekstu można stwierdzić, że nie jest on do końca spójny. Ciężko jest również jednoznacznie zinterpretować niektóre zagadnienia dotyczące przede wszystkim polityki zagranicznej. W całym dekrecie zawarto różne aspekty bezpieczeństwa takie jak obrona narodowa, polityka zdrowotna, wzrost gospodarczy, ekologia, kultura, edukacja. Opisując ten dekret powinno się rozpocząć od polityki wewnętrznej. Głównym „hasłem” tego dokumentu jest bezpieczeństwo poprzez rozwój. Na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim bezpieczeństwo związane z bezrobociem, rozwojem ekonomicznym (zacofaniem rosyjskiej gospodarki), wpływem globalizacji na Rosjan. Da się również zauważyć oddźwięki poprzedniego ustroju. Najbardziej zauważalnym aspektem zagrożenia dla Federacji jest nadal działalność wywiadowcza innych krajów. Bardzo duży nacisk kładzie się na przeciwdziałaniu obcym wywiadom. W części dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego opisano zagrożenia jakimi są korupcja i zorganizowana przestępczość. W planach strategii bezpieczeństwa narodowego jest przeciwdziałanie tym niebezpieczeństwom poprzez podniesienie poziomu życia obywateli poprzez lepszy dostęp do opieki medycznej, poprawienie jakości wykształcenia ludności. Dekret przedstawia również podtrzymanie obowiązujących umów gospodarczych RIC i BRIC. Polityka zewnętrzna Federacji Rosyjskiej została bardzo obszernie przedstawiona. Obraz Rosji przedstawiony w tym dokumencie pokazuje nam państwo, które otwiera się politykę zagraniczną oraz na pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Pierwsze zdania dekretu prezentują Federację Rosyjską jako państwo stabilizujące się i odnawiające swoją potęgę na arenie międzynarodowej. Przykładem owego „obrazu” jest przezwyciężenie kryzysu ekonomicznego oraz zwalczanie terroryzmu i separatyzmu. Jednak nie jest to do końca zgodne z prawdą , ponieważ na Północnym Kaukazie cały czas dochodzi do zamachów, a przez spadek cen surowców spowodowanych kryzysem Rosja bardzo ucierpiała finansowo. W obecnej strategii Rosja bardzo dużą uwagę skupia na Sojuszu Północnoatlantyckim. Federacja jest zdania, że NATO nie jest...