Niemal od początku historii literatury wieś przedstawiano jako wyidealizowaną Krainę Szczęścia,szlachetnej i przynoszącej satysfakcji pracy. W polskiej literaturze taki sielankowy obraz przedstawił między innymi Jan Kochanowski w pieśni świętojańskiej o sobótce czy Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu" . Oczywiście nie brakuje także literackich obrazów w których wieś polska odmalowana jest z pełnym realizmem. Epoką w której temat wsi został przedstawiony chyba najbardziej rzetelnie z pewnością jest Młoda Polska. Znajdziemy go w "Sonetach" z chałupy Jana Kasprowicza, w dramacie Wyspiańskiego "Wesele" czy w powieści Władysława Reymonta "Chłopi". We wszystkich tych utworach życie ludzi przedstawione jest w sposób realistyczny , czasem z elementami naturalizmu ale nie bez dostrzegania jego uroków. Dramat Wyspiańskiego powstał w Krakowie w czasie , gdy panowała moda na ludowość, Artyści zachwycali się Krakowską sztuką ludową i czystością moralną chłopów. Bezpośrednio inspiracją stał się ślub poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną , córką chłopa z Bronowic. Na weselu gościli zatem przedstawiciele inteligencji - rodzina i przyjaciele pana młodego jak i przedstawiciele ludu- goście panny młodej. Mamy więc okazję obserwować wieś w zestawieniu z miejską inteligencją. Wyspiański z pełnym zachwytem oddał urodę ludowych strojów i obyczajów. Zwracają uwagę barwne suknie chłopek ozdobione haftami, cekinami, wstążkami, a i mężczyźni w swych sukmanach czopkach z pawim piórem prezentują się okazale. Żywiołowy taniec prezentuje energię i radość życia. Wyspiański zachwyca się ich tężyzną fizyczną , zdrowiem i urodą. Jednak przy portretowaniu poszczególnych bohaterów daleki jest od idealizacji. Na przykład gospodyni, starsza siostra panny młodej jest troskliwą, wyrozumiałą i świetnie zorganizowaną kobietą . Kiedy jednak przed drzwiami jej domu Koń Wernyhory gubi złotą podkowę, będącą symbolem szczęścia , ona chowa ją głęboko w skrzyni, ujawnia w ten sposób swoją zachłanność małostkowość. Inny obraz zyskujemy podsłuchując rozmowy weselników. Dowiadujemy się wówczas , że mają oni pojęcie nie tylko na na temat prac polowych, ale także na temat tego , co się dzieje na świecie. Świadomi są również obaw inteligencji. Czepiec zdaje sobie sprawę , że jak ; panowie "się boją we wsi ruchu"/ Ciągle żywa jest pamięć o galicyjskich wydarzeniach, w których chłopi wymordowali tysiące szlachty. Obecnie jednak najważniejszym problemem zarówno dla chłopów jak i inteligencji jest odzyskanie niepodległości. Mieszkańcy wsi, silni w pełni energii chętnie podjęliby walkę . Czepiec mówi :"a...