głównymi bohaterami są salomea brynicka i józef odrowąż. józef został ciężko ranny podczas bitwy pod małogoszczem po przybyciu do niezdołów spotkał salomee ona zaś zaopiekowała się nim opatrzyła rany pomagał jej w tym stary kucharz szczepan.żołnierz był ukrywany w stodole przed najazdem wojska rosyjskiego. przebywał bardzo długo u nich we dworze w tym czasie zdąlył sie zakochać w salomei z wzajemnoscią...leczpo długich oczekiwaniach matka józefa odnalazła go i nakazała wyjechać razem z nią do wloch...