Każdy z nas kupując wybrany produkt ma nadzieję, że ów produkt przeszedł wszelkie możliwe testy stwierdzające jego bezpieczeństwo podczas użytkowania. . . Ale zdarza się, że kupiony toster zaczyna palić się podczas opiekania grzanek, a z pozoru niewinna lampa jest przyczyną pożaru mieszkania, a znowu źle zamocowany nożyk w robocie kuchennym zaczyna żyć własnym życiem i kaleczy nas podczas używania go zgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to, że nie są to produkty bezpieczne, bo stanowią zagrożenie podczas normalnego użytkowania. Produkt bezpieczny nie może nam szkodzić, dlatego nie wolno stosować pewnych substancji np. w żywności lub kosmetykach, został tak wyprodukowany, np. zgodnie z wymogami technicznymi, że w warunkach zwykłego, dającego się rozsądnie przewidzieć używania nie stwarza żadnego zagrożenia. Dlatego za produkt niebezpieczny może być uznana rzecz w pełni sprawna, ale wyprodukowana z użyciem niewłaściwych substancji czy materiałów. Bardzo niebezpiecznie wyglądający elektryczny nóż kuchenny do krojenia należy uznać za produkt bezpieczny pod warunkiem, że jego konstrukcja jest prawidłowa. Problem główny w niniejszej pracy sprowadza się do pytania kiedy możemy powiedzieć, że produkt jest bezpieczny i niebezpieczny. Bezpieczeństwo produktu jest pojęciem dość słabo znanym. Czasem intuicyjnie wyczuwamy, że nabyty przez nas towar może być niebezpieczny, stwarzać zagrożenie dla zdrowia, mienia a nawet naszego życia. Ale czy jest jakaś definicja "bezpiecznego" produktu? Kto odpowiada za jego bezpieczeństwo? Jak unikać zagrożenia? Odpowiedź na powyższe pytanie znajdujemy w Ustawie z 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktu. Jeśli chodzi o pojecie samego produktu, to zgodnie z tą ustawą produktem jest: rzecz ruchoma: nowa, używana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów, nawet jeżeli nie była dla nich przeznaczona; dostarczana lub udostępnianą przez producenta lub dystrybutora, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym również w ramach świadczenia usługi. Produktem nie jest rzecz używana dostarczana jako antyk albo jako rzecz wymagająca naprawy lub regeneracji przed użyciem, o ile dostarczający powiadomił konsumenta o tych właściwościach rzeczy. Natomiast "Produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i...