Idea wypraw krzyżowych. Urban 2 zorganizował zbrojną wyprawę przeciwko muzułmanom i połączył pielgrzymkę ze świętą wojną .Na synodzie w Clermont w 1095 r. wezwał do walki rycerstwo z muzułmanami . Rycerze liczyli na ; zdobycie łupów , otrzymanie ziemi .Chłopi liczyli na ;poprawę warunków ich bytu , Dla papieża krucjaty miały znaczenie religijne ;szansa wzmocnienia wpływów papieża w społeczeństwie , podporządkowanie Rzymowi kościoła wschodniego , poprawa napiętych stosunków ,wzmocnienie pozycji papieża . Znakiem krucjat stał się krzyż z czerwonego sukna , a jego uczestnicy to krzyżowcy . Przebieg i skutki krucjat Pierwsza wyprawa odbyła się w 1096 r. Uczestniczyli w niej włosi i francuzi . Dowodził legat papieski , którego nie słuchano .Rycerze byli dobrze uzbrojeni , ale brakowało dobrego dowodzenia . Krzyżowcy i siły bizantyjskie rozbili muzułmanów pod murami twierdzy NILE . Brak wody i wysoka temperatura spowodowała śmierć 60 procent ludzi i koni .Mimo strat uczestnicy krucjaty w 1099r. zdobyli Jerozolimę . Krzyżowcy w Palestynie utworzyli KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE .Rządził tam Gotfryd – ogłosił się obrońcą grobu świętego . Jego brat w 1100r. ogłosił się królem .Utworzono państewka lenne zależne od królestwa jerozolimskiego .Powołano zakony rycerskie ; templariusze , joannici i bracia najświętsze Maryi panny [ krzyżacy ] .Do templariuszy należeli francuzi , do joannitów włosi , do krzyżaków Niemcy .W zakonach były śluby ubóstwa , czystości , posłuszeństwa i walki z niewiernymi . Na czele każdego zakonu stał wielki mistrz i kapituła . Domy zakonne podlegały komandorom lub konturom . Do zakonu należeli bracia rycerze bracia służebni i księża . Każdy zakon miał kilkuset rycerzy i mógł wystawić armię 4 – 5 tyś. Żołnierzy .Podporządkowani byli papiestwu .Po upadku królestwa jerozolimskiego zakony przeniosły się do europy . Templariusze do Francji – majątek ich przejął król filip 4 piękny , większość braci spalono jako heretyków . Joannici od 1291 na Cyprze od 1309 na Rodos 1530-1798 na Malcie. Kawalerowie maltańscy , zakon istnieje do dziś i prowadzi działalność charytatywną . Krzyżacy do Wenecji potem na Węgry a w 1226r. do polski na ziemię chełmińską . Dziś prowadzą działalność charytatywną Aby utrzymać królestwo jerozolimskie organizowano kolejne krucjaty , które kończyły się klęską .Muzułmanie jednoczyli się . W 1187r. sułtan Egiptu sala dyn zdobył Jerozolimę . Było to przyczyną zorganizowania krucjat . Fryderyk 1 Barbarossa zorganizował 3 krucjatę . Wyprawa zakończyła się utonięciem władcy . Niemcy wrócili do domów , Anglicy i francuzi walczyli...