Idea wypraw krzyżowych.

Urban 2 zorganizował zbrojną wyprawę przeciwko muzułmanom i połączył pielgrzymkę ze świętą wojną .Na synodzie w Clermont w 1095 r. wezwał do walki rycerstwo z muzułmanami . Rycerze liczyli na ; zdobycie łupów , otrzymanie ziemi .Chłopi liczyli na ;poprawę warunków ich bytu , Dla papieża krucjaty miały znaczenie religijne ;szansa wzmocnienia wpływów papieża w społeczeństwie , podporządkowanie Rzymowi kościoła wschodniego , poprawa napiętych stosunków ,wzmocnienie pozycji papieża . Znakiem krucjat stał się krzyż z czerwonego sukna , a jego uczestnicy to krzyżowcy .

Przebieg i skutki krucjat

Pierwsza wyprawa odbyła się w 1096 r. Uczestniczyli w niej włosi i francuzi . Dowodził legat papieski , którego nie słuchano .Rycerze byli dobrze uzbrojeni , ale brakowało dobrego dowodzenia .

Krzyżowcy i siły bizantyjskie rozbili muzułmanów pod murami twierdzy NILE . Brak wody i wysoka temperatura spowodowała śmierć 60 procent ludzi i koni .Mimo strat uczestnicy krucjaty w 1099r. zdobyli Jerozolimę . Krzyżowcy w Palestynie utworzyli KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE .Rządził tam Gotfryd – ogłosił się obrońcą grobu świętego . Jego brat w 1100r. ogłosił się królem .Utworzono państewka lenne zależne od królestwa jerozolimskiego .Powołano zakony rycerskie ; templariusze , joannici i bracia najświętsze Maryi panny [ krzyżacy ] .Do templariuszy należeli francuzi , do joannitów włosi , do krzyżaków Niemcy .W zakonach były śluby ubóstwa , czystości , posłuszeństwa i walki z niewiernymi . Na czele każdego zakonu stał wielki mistrz i kapituła . Domy zakonne podlegały komandorom lub konturom . Do zakonu należeli bracia rycerze bracia służebni i księża . Każdy zakon miał kilkuset rycerzy i mógł wystawić armię 4 – 5 tyś. Żołnierzy .Podporządkowani byli papiestwu .Po upadku królestwa jerozolimskiego zakony przeniosły się do europy . Templariusze do Francji – majątek ich przejął król filip 4 piękny , większość braci spalono jako heretyków .

Joannici od 1291 na Cyprze od 1309 na Rodos 1530-1798 na Malcie. Kawalerowie maltańscy , zakon istnieje do dziś i prowadzi działalność charytatywną . Krzyżacy do Wenecji potem na Węgry a w 1226r. do polski na ziemię chełmińską . Dziś prowadzą działalność charytatywną

Aby utrzymać królestwo jerozolimskie organizowano kolejne krucjaty , które kończyły się klęską .Muzułmanie jednoczyli się . W 1187r. sułtan Egiptu sala dyn zdobył Jerozolimę . Było to przyczyną zorganizowania krucjat . Fryderyk 1 Barbarossa zorganizował 3 krucjatę . Wyprawa zakończyła się utonięciem władcy . Niemcy wrócili do domów , Anglicy i francuzi walczyli bardzie ze sobą niż z muzułmanami . 4 krucjatę zorganizował Innocenty 3 .Finansowała tę krucjatę Wenecja w zamian zyskała przywileje handlowe . Krzyżacy zadłużyli się u wenecjan .Aby spłacić długi w 1204r. krzyżacy uderzyli na Konstantynopol . Utworzyli na zagrabionych terenach królestwo łacińskie . Wenecja opanowała wyspy i porty oraz umocniła pozycję handlową .W 1261r. bizantyjscy władcy odzyskali Konstantynopol . Skończyło się cesarstwo łacińskie .Klęski krucjat spowodowały ruszenie krucjat dziecięcych . W1212r. ruszyły z Nadrenii do Palestyny . Część dzieci była sprzedana muzułmanom w niewolę . Koniec krucjat uznaje się na rok 1291 – upadek twierdzy krzyżowców w Adki.

Skutki wypraw krzyżowych

Przyspieszyło to rozwój gospodarki towarowo – pieniężnej , handlu i żeglugi .Kwitł handel lewantyński –przejęły je miasta włoskie .Wzrosła ich rola polityczna , stały się one centrami kultury . Wzrosło znaczenie papiestwa .Powiększył się majątek kościoła .Pojawiły się w europie wschodnie tkaniny , jedwabie , atłasy , adamaszki , muśliny ,bawełna oraz dywany . Przywożono ryż , orientalne owoce , przyprawy , cukier z trzciny cukrowej .Wzrosło zainteresowanie przyroda ,literaturą .Udoskonaliła się sztuka wojenna i uzbrojenia . Wykształciły się rycerskie obyczaje i herby .

Negatywne skutki krucjat .

-śmierć tysięcy ludzi w skutek głodu , chorób i walki

-fanatyzm religijny skierowany przeciwko muzułmanom i Żydom

-polityczny i gospodarczy upadek Konstantynopolu

-brak utworzenia chrześcijańskiego państwa w Palestynie

Reconqnista

Rycerstwo hiszpańskie nie walczyło w krucjacie . Walczyli na półwyspie pirenejskim z muzułmańskimi Maurami

Święta wojna u Słowian

Rycerze ze wschodnich Niemiec organizowali wyprawy przeciw słowiańskim poganom Uczestniczyło w niej rycerstwo polskie

Walka i herezja w europie

Bogaty kupiec Piotr valdes zrezygnował z majątku i wędrował jako kaznodzieja . Atakował posiadanie dóbr materialnych przez duchownych . On i jego zwolennicy zostali ekskomunikowani . Inna sekta – katary uważali ; materia podlega szatanowi a duch bogu , ludzie mogą zostać zbawieni gdy odrzucą majątek , kościół katolicki uważali za dzieło szatana .Papież Innocenty 3 ogłosił w 1208r. przeciwko nim krucjaty . Wybił całe osady katarów z Myśla ;[mordujcie wszystkich , bóg rozpozna swoich .Doprowadziło to do upadku kultury południowej Francji