Janusz Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980. CZĘŚĆ I. ZARYS BIOGRAFII. Młodość, studia i podróże. ur. ok. 1530 r., zm. 22,08,1584 r., rodzice Piotr (45 lat) i Anna (23 lata), liczne rodzeństwo: 6 braci i 4 siostry + 2 z pierwszego małżeństwa ojca, dwaj bracia zostali pisarzami. od 1544 r. na Akademii Krakowskiej, 1547 r. śmierć ojca, opuszczenie Akademii bez żadnego stopnia naukowego, 1540-50 drugi nurt renesansowy na Akademii (greka, łacina, hebrajski, zagadnienia społeczne i polityczne, liczne dysputy nauczycieli…), „Mowy" Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rej. wyjazd do Królewca – nowinki religijne i literackie, „O poprawie Rzeczyspospolitej” Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1551 r., pierwszy druk polskiej Biblii. 1552 r. do Padwy, 1555 r. Rzym i Neapol, powrót do Polski, czyżby po nowe fundusze lub mecenat? mecenat Albrechta w czasie pobytu w Królewcu. drugi wyjazd do Włoch w 1556 r., 1557 r. śmierć matki, koniec 1557-początek 1559 r. we Włoszech i Francji, zafascynowanie włoskim teatrem, myśli reformatorskie (jeszcze z Królew-ca), erazmiańskie. ok. 1549 r. (według Łukasza Górnickiego „Dworzanin polski”) pierwsze utwory. po trzeciej podróży zagranicznej znany, 1559 r. powrót do Polski. „W rewerendzie…, w sajanie…, przy dworze czy na swoim łanie?”. uporządkowanie spraw majątkowo-rodzinnych (podzielenie spadku po Piotrze i Annie), Jan otrzymuje połowę Czarnolasu i inne dobra. nawiązanie kontaktu z Piotrem Myszkowskim, sekretarzem królewskim (od 1551 r.), w 1560 r. Czarnolas w dzierżawę stryjowi. 1559-1563 gorączkowe poszukiwanie mecenasa, czyżby problem z dostaniem się na dwór? pobyt na dworze Mikołaja Czarnego, wojewody wileńskiego (dla jego żony, Elżbiety, zmarłej w 1562 r., napisał poemat „Zuzanna”). przez pewien czas przebywał u Filipa Padniewskiego, podkanclerzego, potem biskupa krako-wskiego. 1564-1574 probostwo poznańskie, 1566-1575 probostwo zwoleńskie. Rej w „Zwierzyńcu” o Kochanowskim 1661 r. utwory prokatolickie (stypendysta Albrechta!), erazmiański nacisk na etyczną stronę nauki chrześcijańskiej. przyjaciele: Łukasz Górnicki (sekretarz i bibliotekarz króla od 1559 r.), Andrzej Patrycy Nide-cki, Paweł Stępowski (dyplomata i poseł, zm. 1568 r.), protektor Jan Zamoyski. erotyki do Jagnieszki Kryskiej, Katarzyny Wodzińskiej i innych. 1572 r. zm. Zygmunt August, 1573 r. elekcja Walezego, 1574 r. ucieczka Walezego, Kocha-nowski zrzekł się probostwa poznańskiego, rozgoryczenie w utworach, 1575 zrzekł się probo-stwa zwoleńskiego. ślub z Dorotą z Przytyka, córką Stanisława Lupy Podlotowskiego, herbu Janina („...