I. Wstęp Historia wiąże księcia Włodzimierza I zwanego Wielkim nie z jego sukcesami politycznymi czy z jakimiś szczególnymi cechami charakteru lub talentami żołnierskimi, lecz z bardziej istotną rzeczą – wyborem wiary. Ugruntowawszy swe władztwo Włodzimierz był zmuszony przedsięwziąć i trzymać się jakiegoś ogólnego planu politycznego. W realiach epoki o której jest mowa taki plan polityczny przeważnie wyrażał się w formie religijnej. Do religii, które niewątpliwie miały wpływ na rozwój sytuacji w Europie Wschodniej w X w., należy zaliczyć katolicyzm, prawosławie i islam. Ludzie interesujący się różnymi aspektami wiary musieli dostrzegać różnice między tymi religiami i uświadamiać je sobie. Nie jest to dziwne biorąc pod uwagę, że kijowscy kupcy czy najemnicy bywali w Konstantynopolu na Krecie i w Azji Mniejszej, udawali się do Chorezmy i Bułgarii Wołżańskiej, handlowali z Arabami, Egipcjanami czy Syryjczykami. Podobne relacje miały miejsce z „zachodnimi” krajami. Opowiedzenie się za konkretną wiarą determinowało niejako wybór ściśle określonej drogi zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej kraju. Dokonanie w tych okolicznościach właściwego wyboru nie było rzeczą prostą i tak oczywistą jak by się mogło zdawać. Tym bardziej, że w czasie bezpośrednio poprzedzającym chrzest Rusi można było zauważyć symptomy rozłamu w wydawać by się mogło jednolitym świecie chrześcijańskim. Rywalizacja między prawosławiem a katolicyzmem z fazy różnic teologicznych z wolna wchodzić poczęła w dziedzinę polityki. Cesarz Otton II na zjeździe w Weronie w 983r. przeforsował decyzję o wojnie przeciw „Grekom i Saracenom”. Zrównując w ten sposób prawosławnych chrześcijan z wyznawcami Allacha nie pozwalało już mówić o jedności Kościoła Chrystusowego i dla wielu oznaczało realną groźbę ekspansji katolickiej na Wschód, w tym na Ruś. II. Wybór wiary Okoliczności w jakich Włodzimierz dokonał wyboru wiary dla swoich poddanych i dla siebie są znane i dość szczegółowo opisane w „Oto powieści minionych lat Nestora, mnicha monastyru Teodozowego Pieczerskigo, skąd się wywodzi kraj ruski, kto w Kijowie pierwszy zaczął władać i jak powstał kraj ruski”. Czy Nestor napisał prawdę czy szczegóły tego wydarzenia są od niej dalekie istotna jest motywacja decyzji księcia o przyjęciu takiej a nie innej religii. Zgodnie z opisem wydarzeń według Nestora książę Włodzimierz w 986 roku przyjął misjonarzy różnych Religii chcąc poznać różne wyznania. „Roku 6494 [986]. Przyszli Bułgarzy wiary mahometańskiej, mówiąc: „ Ty, kniaziu, jesteś mądry i roztropny, a nie znasz zakonu; uwierz w zakon nasz i...